Logga

Bakgrund och uppdrag

Samiskt informationscentrums uppdrag är att öka människors kunskaper om samer och samisk kultur. I uppdraget ingår bland annat att svara på frågor, initiera och medverka vid arrangemang och kampanjer. Syftet är öka tillgången på information, göra den lättillgänglig och på alla sätt främja informationen om det samiska i samhället.
Under åren 2001 och 2004 bedrev regeringen en nationell informationskampanj för att öka allmänhetens kunskaper om samerna. Som en del av denna satsning fick Sametinget regeringens uppdrag att bygga upp ett nationellt, permanent, samiskt informationscentrum.

Det samiska informationscentrumet, som invigdes den 29 augusti 2005, är en del av Sametingets myndighetsuppdrag. Uppdraget är nationellt med direktiv från regeringen, genom det så kallade regleringsbrevet.

Förutom att i den egna verksamheten öka tillgång och tillgänglighet på information om samerna så ska informationscentrumet ta initiativ till samverkan mellan olika aktörer som arbetar med information om samer. En annan viktig uppgift är att bilda nätverk mellan olika informationskanaler och aktörer för att berika varandra och göra det lättare att hitta svar på frågor om samerna.

Det samiska informationscentrumet har sina lokaler i Östersund, på Tullkammaren i anslutning till det sydsamiska kulturcentrumet Gaaltije.

Intressant

 

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?