samepolitiker från tre sameting
Samepolitiker från tre sameting samt observatörer från Ryssland samlas regelbundet till parlamentarikerkonferenser. Här i Kirkenes 2011. Foto: Marie Enoksson.

Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR)

Samiskt Parlamentariskt Råd är ett gränsöverskridande demokratiskt samarbetsorgan mellan Sametingen i de nordiska länderna.
Vid ett gemensamt möte mellan Sametingen i Sverige, Norge och Finland, som ägde rum den 6 februari 1997, undertecknades ett avtal om nordiskt samarbete genom ett parlamentariskt råd.

Samisk Parlamentarisk Råd (SPR) etablerades den 2 mars 2000 med Sametingen i Norge och Finland som medlemmar och med samerna i Ryssland som observatörer. Norska Sametingets dåvarande president Sven-Roald Nystö blev vald till rådets första ordförande. Svenska Sametinget anslöt sig formellt till samarbetet i februari 2002.

Rådet består av 21 ledamöter, sju från vardera sameting. Ordförandeskapet roterar mellan de tre sametingspresidenterna.

Det övergripande syftet är att stärka det gränslösa samarbetet mellan samer och föra samernas gemensamma talan internationellt.

SPR:s rådsmöte i mars 2006 beslöt att rekommendera sametingen och nationalstaterna i Sverige, Norge och Finland att ratificera utkastet till nordisk samekonvention. Utkastet som utarbetats av en finsk-norsk-svensk-samisk expertgrupp överlämnades till ansvariga ministrar för samefrågor i Finland, Norge och Sverige den 26 oktober 2005. Den nordiska samekonventionen bereds för närvarande av regeringarna.

SPR har agerat aktivt för att lotsa FN:s urfolksdeklaration genom FN-systemet för ett godkännande i generalförsamlingen. Både när Rådet för mänskliga rättigheter och FN:s tredje kommitté behandlade förslaget till urfolksdeklaration ingick en expert från SPR i den svenska delegationen. Urfolksdeklarationen antogs av FN:s generalförsamling den 13 september 2007.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?