sameflagga
Foto: Marie Enoksson

Samerådet

Att stärka samhörigheten över nationsgränserna och arbeta för de samiska intressena är två av huvudmålen för Samerådet.

Samerådet (Saami Council) bildades 1956 i Karasjok, Norge. Rådet samlar samiska organisationer oavsett om de verkar i Ryssland, Norge, Finland eller Sverige. Målet är att tillsammans verka för att:

  • tillvarata samernas intressen som enskilda individer och som ett folk
  • stärka samernas gemenskap
  • arbeta för att samerna erkänns och behandlas som ett folk
  • arbeta för att samernas ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter blir stadfästa i de enskilda ländernas lagstiftning som ett led i överenskommelser mellan respektive land och representativa samiska organ

Samerådet har nio medlemsorganisationer: tre från norsk sida, två från rysk, en från finsk och tre från svensk sida (Samernas Riksförbund/SSR, Same Ätnam och Renägarförbundet). Det finns har en sektion för vart medlemsland. Den svenska sektionen har fyra ledamöter.

Konferens vart fjärde år
Samerådets högsta beslutande organ är Samekonferensen, som hålls vart fjärde år på olika platser i Sápmi. Av de 65 delegaterna kommer 5 från Ryssland, 20 från Finland, 20 från Norge och 20 från Sverige. Samerådets verkställande organ är det s.k. rådet, som består av 15 ledamöter som träffas minst två gånger per år.

Ett flertal gemensamma deklarationer har skrivits under vid Samerådets konferenser. Vid konferensen i Murmansk 1996 skrev exempelvis medlemsorganisationerna under en deklaration som handlade om ökat samiskt självbestämmande och förvaltning inom det samiska området. Konferensen antog också nya stadgar för Samerådet.

Samerådet gör även uttalanden och ger förslag i frågor som berör samiska näringar, rättigheter, språk och kultur. Man driver olika projekt över gränserna som exempelvis etablerandet av en samisk radiostation på Kolahalvön i Ryssland.

Intressant

Hederspris
Samerådet delar ut ett hederspris vart fjärde år för betydande insatser för det samiska samhället och kulturen.

Sekretariatet
Sekretariatet för Samerådet finns i Karasjohka/Karasjok Norge

Åre 1986
Samerådet antog en gemensam samisk flagga under samekonferensen i Åre 1986. 

Samefolkets           sång
Isak Sabas sång "Sámi soga lavlla" - Samefolkets sång - antogs som officiell samisk nationalsång med melodi av Arne Sörli.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?