man från Tuva
Man från Tuva, Sibirien. Foto: Hans-Olof Utsi.

FN:s urfolksforum

Ursprungsfolken är nästan alltid i konflikt med staterna och har svårt att vinna stöd för sina krav. Dessa folk har inte bestämt gränserna eller skapat länderna som vi känner dem i dag. Därför har de vänt sig till Förenta nationerna och där fått stöd.

FN:s arbetsgrupp för ursprungsfolk höll sitt första möte den 9 augusti 1982, vilket också är urfolksdagen i världen. Sedan 2002 träffas representanter för ursprungsfolk årligen i Permanent forum. Det är ett särskilt FN-organ för ursprungsfolk. Dess första ordförande var samen Ole Henrik Magga från Kautokeino, professor och tidigare sametingspresident i Norge.

Den internationella arbetsorganisationen ILO antog 1989 konvention 169 om ursprungs­­folkens rättigheter. Den har ännu inte ratificerats i Sverige, däremot i Norge och Danmark. Flera länder i Latinamerika har hittills godkänt ILO-konventionen. För att bereda väg för Sveriges anslutning till konventionen har Sverige regeringar utrett frågan om samernas rätt till mark och vatten, frågan om jakt- och fiskerättigheter, och gjort en översyn av Sametinget och dess organisation. Men ännu har ingenting hänt.

Cirka 300 miljoner människor i 70 länder tillhör ursprungsfolken. Oftast är de i minoritet men i Bolivia, Guatemala och Peru utgör de hälften eller mer av ländernas invånare. I USA, med en befolkning på 290 miljoner människor, bor omkring 1,6 miljoner personer som räknas som ursprungsfolk i landet.

Intressant

ILO:s konvention 169
ska skydda urpsrungsfolken rättigheter. Flera länder i Latinamerika har skrivit under, liksom Norge. Men inte Sverige.

 20
miljoner
I Latinamerika räknas nästan 20 miljoner människor tillhöra ursprungsfolken.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?