Röstlängden 2005
Att vara med i den samiska röstlängden är ett krav för att få rösta i Sametingsvalet. Foto: Samiskt Informationscentrum.
Lättläst version av sidan

Sametingsval

Sametingsvalet äger rum vart fjärde år. Senaste sametingsvalet ägde rum den 19 maj 2013. För att få rösta i sametingsvalet krävs att man blivit upptagen i sameröstlängden. Det är Sametingets valnämnd som avgör om man uppfyller kriterierna för att bli upptagen i röstlängden.

För att bli upptagen i sameröstlängden måste man anse sig vara same och göra sannolikt att man själv eller ens föräldrar eller mor/farföräldrar talat samiska. Så här lyder lagtexten i Sametingslagen (SFS 1992:1433):

Med samer avses i denna lag den som anser sig vara same och
1. gör sannolikt att han har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
2. gör sannolikt att någon av hans föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget, utan att länsstyrelsen därefter beslutat annat.

Röstlängden växer
Till det första sametingsvalet 1993 hade 5390 personer anmält sig till röstlängden. Till valet 2001 hade antalet röstberättigade ökat till 6721 personer. Till valet 2009 har antalet personer i röstlängden ökat till 7812 personer. En beräkning av antalet samer i Sverige anger att det bör finnas mellan 17 000 och 20 000 samer i Sverige. Många av dem har alltså ännu inte anmält sig till sametingets röstlängd.

Valdeltagande
Valdeltagandet har varierat mellan 59 och 72 % i de fem val som hittills hållits. Sametingets valnämnd ansvarar för upprättande av sameröstlängd samt vallokaler och valförrättare. Centrala valmyndigheten ansvarar för röstkort, kandidater till Sametinget och valsedlar. Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för sammanräkningen av ingivna röster. Den som har rösträtt till Sametinget kan rösta antingen i vallokal eller brevrösta.

Nya regler
Länsstyrelsen i Norrbottens län skall senast en vecka efter sametingsvalet granska och räkna rösterna. Reglerna för mandatfördelningen har ändrats så att talet 1,4 används som så kallad första divisor i stället för talet 1,0. Det innebär att det blir svårare för små partier att få sitt första mandat. Syftet är att motverka partisplittring i Sametinget.

Intressant

Sametingsvalet äger rum vart fjärde år.

för att rösta måste man vara upptagen i den samiska röstlängden.

7809 personer är upptagna i sameröstlängden inför valet 2009.

det är länsstyrelsen i Norrbottens län som räknar rösterna.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?