Världskarta med antal urfolk i varje land.

Världens ursprungsfolk

Samerna är ett ursprungsfolk eller ett urfolk. Av världens befolkning tillhör ca 370 miljoner människor i 90 länder ursprungsfolken och utgör därmed 5% av jordens befolkning.
Samerna tillhör världens ursprungsfolk, ett av flera tusen folk runtom i världen som räknas till urbefolkningarna. Gemensamt för ursprungs­­folk är att de levt på samma plats genom historien före det att länderna invaderats eller kolonialiserats. De har egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring.

Ursprungsfolken har genom historien förtryckts. Deras mark har beslagtagits, folken har tvångsförflyttats och deras kulturer har undertryckts. I några fall har de fallit offer för rena folkmord. Sedan 1400-talet har till exempel ursprungsfolkens land i Latinamerika ockuperats – först av conquistadorer och missionärer, sedan nybyggare och jordbruksindustrin och på senare tid av oljebolagen.
Att kulturerna trots detta kunnat leva kvar visar kraften i deras traditionella samhällen. Men förtrycket har satt sina spår, de flesta av världens ursprungsfolk lever i samhällets utkant.

Ursprungsfolk hålls samman genom sin identitet, uttrycket för kulturen, språket och traditionen. Identiteten hör alltid samman med ett geografiskt område, de historiska banden med den miljö som folken levt i, använt och brukat. Att tillhöra ett ursprungsfolk innebär inte alltid att man lever på landet och livnär sig på samma sätt som förfäderna. Tvärtom lever många i städer precis som andra. I städerna sadlar man inte längre hästen för att ta sig till jobbet och det gör inte ursprungsfolken heller. Världen ändras och en anpassning sker. Urs­prungsfolken behåller vissa traditioner medan andra ändras med tiden. Identiteten är – precis som hos alla – under ständig förändring.

Oftast är ursprungsfolken i minoritet i de länder där de bor, men i Bolivia, Guatemala och Peru utgör de hälften eller mer av ländernas invånare. I USA, med en befolkning av 290 miljoner människor, bor omkring 1,6 miljoner personer som räknas till ursprungsfolken i landet. Det är indianer, inuiter och hawaiianer.

FN:s arbetsgrupp för ursprungsfolken höll sitt första möte 9 augusti 1982 vilken också är ursprungsfolksdagen i världen. Sedan 2002 träffas representanter för ursprungsfolken i FN:s permanenta forum för ursprungsfolk.

Den 13 september 2007 antogs urfolksdeklarationen av FN:s generalförsamling med 143 ja-röster mot 4 nej-röster (USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien). Urfolksdeklarationen anger en miniminivå för hur urfolksfrågorna bör behandlas i de olika länderna, men deklarationen är inte juridiskt bindande.


Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?