Foto: Tor Lundberg Tuorda
Hökugglan uppträder normalt i barrskog och gärna i kanten mot öppnare vegetation. Den är delvis dagaktiv och placerar sitt bo i ihåliga träd eller använder bon som andra fåglar övergivit. Foto: Tor Lundberg.
Lättläst version av sidan

Med skogen som beskyddare

Skogen ger skydd för djur och människor, bränsle och virke till att bygga en bostad. I skogen kan människan leva gott även en kall vinter.

Träd började invandra till Sverige för 9 000 år sedan då inlandsisen drog sig tillbaka. Av träden var det björken som närmast följde isranden. Tallen kom in söderifrån för 8 000 år sedan, medan granen vandrade in via Finland först för
3 000 år sedan.

I norra Sverige är det björken som bildar trädgräns mot kalfjället. Barrträd täcker stora delar av Sverige och längst uppe i norr växer de på 350-metersnivån över havet. Norra halvklotets barrskogar med riktiga vintrar kallas tajga, och Sveriges norra barrskogsregion ligger som en västlig utlöpare av tajgan.

Tajgan kräver strategi
Tajgan är en artfattig naturtyp med få trädslag och de djurarter som finns där året om måste klara långa vintrar med snö och kyla. Djuren har olika strategier för att klara vinterklimat, en del flyttar till varmare ställen, en del sover under den kalla perioden, andra byter till varm vinterpäls och vissa byter föda. De flesta djur föder sina ungar på våren, så att de har den varma sommaren på sig för att växa. Lavskrikan är en typisk barrskogsfågel och föder upp sina ungar när snön fortfarande ligger kvar, och när sommaren kommer får ungarna snabbt lära sig att bli vuxna. De unga lavskrikorna är då rustade att möta nästa vinter.

Renen trivs
Renen finns i hela tajgaområdet och har därigenom genom skapat möjlighet för människan att kolonisera områden med långa kalla vintrar. Fortfarande ger renen mat, kläder och material till bruksföremål åt människor som lever i kalla klimat.

I Sverige finns tio skogssamebyar. Deras renar vandrar inte upp till fjällen på sommaren utan lever i skogslandet året om.

Intressant

Skogssamebyar
I Sverige finns tio skogssamebyar. Deras renar vandrar inte upp till fjällen på sommaren utan lever i skogslandet året om.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?