Kvanne, en del av naturen
-Jojk är musik men det är också en berättelse, de är sammanflätade med varandra. Varje människa har en egen jojk eller jojkmelodi och varje människa är ju faktiskt en berättelse. - Det är unikt, berättar Krister Stoor. Foto: Samiskt Informationscentrum
Lättläst version av sidan

Jojken är minnets tradition

Den gamla samiska sångstilen utgör den äldsta musikformen i Europa, sägs det. Jojken har inte alltid varit uppskattad som musikform. Det fanns en tid när den inte ens kallades musik.

”Jojkning är en konst att minnas. Somliga minnas i hat och minnas i kärlek, och andra minnas i sorg. Dessa sånger begagnas också om vissa trakter och om djur, om vargen och renen och vildrenen.” (Johan Turi 1917)

Jojkandet är det samiska sättet att sjunga. Det västerländska sättet att sjunga heter lavlodh.

År 1609 meddelar den dansk-norska kungen Christian IV, att den som utövar samiska trolldomskonster ska dömas till döden. Kyrkan har betraktat jojk som trolldomskonst, ända fram till våra dagar. Fortfarande lever människor som anser att man inte ska jojka i en kyrka. Många samer har inte heller lärt sig jojka, eftersom det har setts som syndigt.  

Social funktion
Personjojken är den del av traditionen som klarat sig bäst i mötet med den västerländska kulturen. Förr i tiden hade varje människa en jojk. De flesta har flera, som utvecklas samtidigt som människan växer och utvecklar sin personlighet. Man kan jojka döda släktingar, glömda platser och dramatiska händelser, för att de inte ska försvinna ur den gemensamma minnesbanken.

När det uppstår en konflikt mellan två personer, kan man uttrycka frustration genom att lägga in nedvärderande strofer i motpartens jojk. På samma sätt kan man uttrycka tillgivenhet genom att jojka den man håller kär.

Jojkens dialekter
Inom det samiska området finns tre huvudsakliga jojkdialekter. Den sydsamiska jojken kallas vuollie. Nordsamerna kallar sin jojk för luohti och skoltsamerna som finns i den östligaste delen av samernas bosättningsområde, har en egen tradition som kallas leu´dd. De östligaste samerna jojkar inte. Dom leu´ddar.

Jojkens filosofi
Den samiska världsåskådningen utgår från den gamla naturreligionen. Med jojken skapas en känslomässig förbindelse mellan människa, djur och natur. Vi jojkar inte om något, som man gör när man sjunger. Vi säger att vi jojkar något. Då blir vi en del av det vi jojkar.

 

Relaterat

Arnberg Mats, Ruong Israel,  Unsgaard Håkan
"Om Jojk, en presentation av samisk folkmusik" Sveriges Radios Förlag 1997

Fjellheim, Frode ”med Joik som Utgangspunkt” Vuelie, Trondheim ISBN 82-996406-2-8

Turi, Johan ”En bok om samernas liv” Två Förläggare Umeå 1987

Krister Stoor ”Jojkberättelser”. Samiska studier, 2007. ISSN 1651-5153; 4. En lättläst och tillgänglig  doktorsavhandling.
 

Artikel: Svenska kyrkan och jojken av Krister Stoor
Från Vitboken om relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna” är en vetenskaplig antologi där Svenska kyrkan redovisar de kränkningar och oförrätter man gjort sig skyldig till samt granskar sin skuld och sitt ansvar mot samerna i ett kolonialt förflutet.
https://www.svenskakyrkan.se/vitboken
 

Intressant

­

Olika sätt att
jojka
Det är skillnad på nordsamisk och sydsamisk jojk.
Jojk är ett sätt att
kommunicera

Leta gamla
jojkar
 

Inspelade jojkar som var försvunna men återfanns går att lyssna på igen, Tiréns koffert

Jojkarkiv
i Kungliga bibliotekets databas Libris, finns en deldatabas, Nordiskt jojkarkiv, där det går att leta efter jojkinspelningar i svenska och norska arkiv.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?