Nätfiske röding.
Rödingen är en betydelsefull art för samerna, i första hand som ett viktigt livsmedel sommartid men även som en källa till extrainkomster. Foto: Tor Lundberg.
Lättläst version av sidan

Fisket - den viktiga binäringen

Fisket har alltid varit en viktig inkomst för många samer. Det finns samer som har fisket som sin huvudsakliga inkomst och för många renskötande samer har fisket varit räddningen under svåra betesår.
Husbehovsfiske
Under sommarhalvåret när många av de renskötande samerna bor vid isolerade boplatser i fjällvärlden består kosten till stor del av fisk. Att husbehovsfiska för det dagliga behovet tillhör vardagen. På hösten är det vanligt att fånga och frysa ner fisk inför vintern.

Räddningen vid dåliga betesår
Inkomster från fiske har flera gånger under historien varit en räddning när vinterbetet för renarna varit så ogynnsamt att renhjorden dukat under. På 30-talet inträffade flera dåliga år och många renskötare förlorade stora delar av sina renhjordar. Av dessa började många försörja sig uteslutande på fiske.

Efterhand bildades en infrastruktur med fiskuppköpare. Dessa kunde med båt, flygplan eller helikopter köpa fisk även från de familjer som bodde och fiskade vid de mest avlägsna fjällsjöarna. Huvudsakligen var detta fiske baserat på fångst av fjällröding och sik.

Detta avsalufiske var som mest omfattande under 1970-talet, då ca 85 % av det totala antalet förvärvsfiskare i landets fem nordligaste kommuner bestod av samer som fiskade i övre Lule älvs vattensystem.

Undantagsvatten
De renskötande samernas anspråk på fiskevatten har resulterat i att vissa utvalda fiskevatten undantagits allmänheten. Fiskerätten i dessa sjöar har varit förknippad med medlemskap i samebyn. Detta har gett upphov till avundsjuka och konflikter mellan samiska renskötare och den svenska befolkningen men även med icke renskötande samer.

Hösten 1993 gavs emellertid allmänt tillträde till småviltsjakt och fritt handredskapsfiske på statlig mark ovan odlingsgränsen, trots stort motstånd från samer och naturvården. Detta innebar att antalet för samerna särskilt undantagna vatten minskade från ca 20-15 % till ungefär 5 % av det totala antalet fiskevatten.

Fisket fortfarande viktigt
I dag har betydelsen av det rena avsalufisket minskat och det finns knappast någon same som idag lever enbart av fiske i Sverige.

Däremot har fiskets betydelse som extrainkomst fortfarande en betydande roll. Det småskaliga husbehovsfisket under sommar och höst är av stor betydelse för både renskötande och icke renskötande samer.

Intressant

I fjällsjöar
Rödingen är den fisk i Sverige som återfinns högst upp i fjällkedjan.

Rödingen
får sitt röda kött av de små kräftdjur som den äter.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?