Sydsamiska fraser

Hej! (handhälsning) Buaregh
God morgon! Buerie aerede
God dag! Buerie biejjie
God kväll! Buerie iehkede
Adjö! Nåå-nåå
   
Hur mår du? Guktie veasoeh?
Vill du ha kaffe? Sijhth prihtjegem?
Hämta vatten! Viedtjh tjaetsiem!
Sätt ett vedträ i elden Biejh tjieskesem dållese
Stäng dörren Dahph oksem
Öppna fönstret Rihpsth föönsterem
   
Jag är sjuk Manne leam skiemtje
Fryser du? Datne gåaloeminie?
Jag behöver hjälp Manne viehkiem daarpesjem
Håll i den här renen Steerh daam bovtsem
Skäll inte (till en hund) Aellieh tsielh
Bit inte (till en hund) Aellieh gaetskh
   
Det är varmt ute Bijveles olkene
Solen skiner Biejjie guaka
Det regnar Obre
Följ med mig Dåeredh mannem
Vi åker till Östersund Mijjieh Staarese vuelkebe
Jag har inte tid Im asth
   
Var bor du? Gusnie datne årroeminie?
Jag kommer från Tärnaby Manne dearneste båatam
Jag är hungrig Manne leam bårrestohteminie
Vill du ha blodpalt? Sijhth maelie-gaamsoem?
Jag tror inte det Im manne dam jaehkieh
Jag tycker inte om det Im manne dam lyjhkh
Det är gott Njaelkies lea
Det kan inte vara sant Ij goh maehtieh saatnan årrodh
   
Dig har jag inte sett förut Im leah datnem aarebi vuajneme
Går du ofta hit? Datne iktesth diekie vaadtsah?
Vill du dansa? Sijhth daanhtsodh?
Du är en spännande person      Datne leah gielhtegs almetje
Hon/Han är renskötare Dihte båatsoe-saemie
   
Jag älskar dig Manne datnem eahtsam
Jag hatar dig Manne datnem aassjoestem
Vilken knäppskalle Dihte dan jåase
Stick härifrån Baaterh daestie
Vill du följa med hem? Sijhth mannem gåetide dåeriedidh?

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?