Sametingets kanslichef Ulla Barruk Sunna har bråda dagar.
Sametingets kanslichef Ulla Barruk Sunna har bråda dagar. Ansvaret för rennäringen ska tas över av Sametinget från och med 1 januari 2007. Foto Samiskt informationscentrum
2006-09-29

Fjorton nya tjänster

Sametinget växer så väggarna bågnar. Enligt den redovisning som Sametingets kansli lämnat över till jordbruksdepartementet är arbetskraftsbehovet 14 tjänster för att överta rennäringsfrågorna från länsstyrelserna och jordbruksverket från och med årsskiftet 2007.
Det som riksdagen beslutade den 11 maj 2006 när regeringsförslaget ”ökat samiskt inflytande” antogs håller nu på att verkställas. En arbetsgrupp med representanter från Sametinget och de överlämnande myndigheterna, länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland och den centrala rennäringsmyndigheten Jordbruksverket är nu klara med detaljerna.

Totalt handlar det om 14 tjänster inom de ansvarsområden som riksdagsbeslutet berör. Det gäller i princip alla rennäringsfrågor förutom upplåtelsefrågor som bli kvar hos länsstyrelserna.

För både Sametinget och överlämnande myndigheter är det bråda tider. Från och med 1 januari 2007 ska 14 nya befattningshavare införlivas i Sametingets organisation.
Av de 14 tjänsterna är 4,25 övertagande av både arbetsuppgifter och befattningshavare från länsstyrelserna, medan 9,75 tjänster är nyanställningar.

Enligt riksdagsbeslutet den 11 maj så är ramanslaget för Sametingets nya arbetsuppgifter 4,6 miljoner kronor för budgetåret 2007. Men den finansieringen täcker inte alla de behov som Sametinget redovisar.
Den totala kostnaden för de 14 tjänsterna är naturligtvis högre än 4.6 miljoner.

Av Sametingets skrivelse till Jordbruksdepartementet framgår det att 8,5 tjänster ska rymmas inom ramanslaget förutom medel för att finansiera en politiskt tillsatt nämnd. Det innebär att Sametinget måste få ett tilläggsanslag av den nya regeringen på 2,6 miljoner, totalt 7,2 miljoner för att klara ambitionsnivån och inte riskera nedskärningar i den övriga verksamheten.
- Då Sametinget är en liten myndighet medför det ökade personalantalet och den ökade mängden ärenden/utbetalningar ett ökat tryck på den administrativa sidan. Sametinget måste därför förstärka administrationen samt IT-stödet. Myndigheten behöver även en tjänst med personalvetenskaplig kompetens, vilket saknas helt idag. Därför är det nödvändigt att inrätta en sådan tjänst. Den ökade mängden ärenden av juridisk karaktär innebär även att Sametinget behöver anställa en verksjurist. Inte minst i uppgiften som central förvaltningsmyndighet för rennäringen är en välmeriterad jurist avgörande för att tillgodose de krav, som ställs på myndigheten, skriver kanslichefen Ulla Barruk som en motivering till behovet av en utökning av ramanslaget.

De återstående 5,5 tjänsterna finansieras med medel ur det så kallade främjandeanslaget. Det är dels de 4,25 tjänster som Sametinget övertar från länsstyrelserna och ytterliga 1,25 nyanställningar. Främjandeanslaget är ett årligt anslag under statsbudgeten till rennäringens främjande som tidigare fördelats av Jordbruksverket men som från och med 2007 kommer att administreras och fördelas av Sametinget. Under de senaste årens har anslagsnivån legat på 46 miljoner kronor.

Huvuddelen av de 14 nya tjänsterna kommer att lokaliserar till kansliet i Kiruna. I Tärnaby övertar Sametinget både lokaler och tjänstemän och där kommer fyra av dem som går över från Länsstyrelserna att placeras. Till lokalkontoret i Östersund, som från med nyåret 2007 kommer att finnas i samma lokaler som det sydsamiska kulturcentret Gaaltije, lokaliseras minst en av de befattningshavare som Sametinget nyanställer.

Intressant

7179 personer är inskrivna i röstlängden.

sametingets plenum för första gången har tio kvinnliga ledamöter

sametingets plenumsmöten alltid hålls på olika orter

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?