Hanna Larsson berättar
Det finns en stor okunskap om samerna. Foto Samiskt Informationscentrum.
2007-02-20

Blandad kunskap om samerna

Bara var tredje svensk vet att Samernas folkvalda parlament heter Sametinget medan 44 procent vet vad en sameby är för någonting. Svenskarnas kunskap om samerna är blandad medan däremot attityden gentemot samerna är övervägande positiv. Det här framgår av en undersökning som Samiskt Informationscentrum låtit göra för att få en bild av den allmänna kunskapen om samerna.
Skandinavisk opinion AB, SKOP, gör regelbundna undersökningar bland personer mellan 18 och 84 år bosatta i hela riket. Mellan den 5 december 2006 och 3 januari 2007 intervjuades drygt 1000 personer på uppdrag av bland andra Samiskt informationscentrum.
Målet med undersökningen är att få en aktuell bild av kunskapen om samerna och den allmänna attityden till samerna som folkgrupp. En så kallad ”nollmätning” som ska användas som grund för senare återkommande mätningar för att spåra eventuella förändringar.

Resultatet är både ris och ros. De flesta, 37 procent, tänker på renar och rennäring när de hör talas om samerna. Bland de övriga svaren återfinns både positiva och negativa omdömen som i några fall är förolämpande. Allt från fantastiska och tappra till giriga och gnälliga bidragstagare.
När det gäller rennäringen och frågor som sammanhänger med den traditionella bilden av samerna är kunskaperna överraskande goda. Så många som 44 procent vet att en sameby är en ekonomisk förening och nästan lika många vet att jakt och fiske är andra traditionella samiska näringar. Det är faktiskt fler som känner till vad en sameby är än Sametinget.

Svenskarnas kunskap i övrigt om samerna är inte mycket att glädjas över. På frågan om hur många samer det finns i Sverige så tror var fjärde svensk att det finns färre än tio tusen samer i Sverige. Men det är också många svenskar som tror att antalet samer är större än det verkliga antalet. Drygt en av tio (13 procent) tror att det finns 200 000 eller fler samer i Sverige. En av fyra tror att antalet samer är 100 000 eller fler. Så många som 47 procent tror dessutom att det finns över 50 000 samer som arbetar med renskötsel.

När det gäller den allmänna inställningen till samerna så visar undersökningen på en positiv bild om än med stora regionala skillnader. I hela Sverige är det drygt en av tio (13 procent) som tycker att samerna får alltför stora förmåner. Inte helt oväntat så är bilden mindre positiv i Norrland där nästan en av tre (30 procent) tycker att samerna får allt för stora förmåner. En klart övervägande del instämmer i att samerna ska få ett ökat självbestämmande och att man bör underlätta för rennäringen även om det går ut över andra näringar.

I mera konfliktfylld och vardagsnära frågor som exempelvis om man ska låta alla svenskar få tillgång till jakt- och fiske inom områden som traditionellt tillhört samerna så är svenskarna mindre generösa. Två av fem (41 procent) tycker att alla svenskar skall få fiska och jaga i områden som traditionellt tillhört samerna. I Norrland är det en majoritet (56 procent) som tycker så.

Intressant

7179 personer är inskrivna i röstlängden.

sametingets plenum för första gången har tio kvinnliga ledamöter

sametingets plenumsmöten alltid hålls på olika orter

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?