John Stauffer, jurist och handläggare på DO
John Stauffer, jurist och handläggare på DO är en aning förvånad över den "samiska tystnaden". Foto Samiskt informationscentrum.
2007-04-06

Samer anmäler inte diskriminering

Att det förekommer diskriminering av samer, både enskilt och i grupp, är det väl få som betvivlar. Men vilka former tar den sig och vilka konsekvenser får det är frågor som är svårare att besvara. På DO:s bord finns bara en enda anmälan och under de 20 år som myndigheten existerat har inte ett enda fall av etnisk diskriminering av samer handlagts.
I den samiska debatten är begreppet etnisk diskriminering ett slitet uttryck. Det finns väl inte en enda talarstol på något samiskt möte där det inte talats om diskriminering i en eller annan form. Många är de samer som i de här sammanhangen vittnat om hur de upplevt sig diskriminerande av framförallt myndigheter inom stat och kommun. Men trots den höga interna debattnivån så har inte pappershögarna på DO växt av samiska anmälningar.

DO är också aning förvånad över den ”samiska tystnaden” och har beslutat sig för att starta en dialog med samiska företrädare för att dels få ökad kunskap om eventuell diskriminering gentemot den samiska gruppen och dels sprida kunskap om DO och dess verktyg.
- Under det här året så ska vi fokusera på den samiska gruppen. Vi hår fått tydliga indikationer om diskriminering och vi behöver mera kunskap. Vi kommer att ta kontakt med samiska organisationer och bjuda in till en dialog. Det handlar inte om en stor kartläggning. Det har vi inte resurser till. För vår del handlar det mera om att skaffa kunskap om den samiska gruppen och sprida kunskap om DO, säger den handlägganden juristen John Stauffer.

DO tar numera emot uppemot 1000 anmälningar per år som rör etnisk diskriminering. De flesta anmälningarna är inom område arbetsmarkanden. Människor med annan etnisk bakgrund får helt inte de jobb som de söker. Anmälningar inom bostadsmarknaden har också blivit allt vanligare. Ett område som ökat markant under de senaste åren är ”krogfallen”. Personer med icke svenskt utseende som blir nekade att komma in trots att det finns plats. John Stauffer tror att diskriminering av samer annorlunda ut.
- Den diskriminering som samerna upplever i vardagen hänger nog mera samman med hur man blivit behandlad historiskt. Exempelvis när det gäller rättighetsfrågor. Samernas rättigheter ses som ett privilegium och inte som självklara rättigheter.

För några år sedan fick DO ett regeringsuppdrag där de skulle utreda och beskriva situationen för den romerska gruppen i Sverige.
- Vår arbetsmetod var att arbeta nära den romerska gruppen för att kunna beskriva hur de upplever problematiken. Metoden bygger på att vi sprider kunskap om DO och lagstiftningen samtidigt som vi får kunskap om gruppen, säger John Stauffer.
Efter den här kartläggningen av den romerska gruppen har anmälningarna ökat.
-Det sammanhänger sannolikt också med att den skepsis och tveksamhet för myndigheter som finns inom gruppen har minskat under dialogens gång. Vi tror att vi kan uppnå en liknande effekt med en dialog med den samiska gruppen.

När det gäller samefrågor generellt så har DO under årens lopp stuckit ut hakan ett antal gånger. De tidigare DO-ombudsmännen Frank Orton och Peter Nobel höll en hög profil och var öppet kritiska till statens samepolitik. Nuvarande DO, Katrin Linna, är samma andas barn. Hon har bland annat pekat på att viljan tycks saknas för att ta itu med Sveriges koloniala arv och för att ställa tillrätta några av de historiska oförrätter som den samiska befolkningen utsatts för. Så här öppet kritisk var Katrin Linna till statens utredning om samernas jakt- och fiskerätt, i ett pressmeddelande daterat november 2006.
-Jag ifrågasätter Sveriges ambitioner att lösa samernas problem. Det verkar som om staten vill fortsätta ge småsmulor åt samerna istället för att gå till botten med de många gånger komplicerade problem som diskrimineringen i kolonialiseringens spår har inneburit.

Nils Gustav Labba

Intressant

DO startade sin verksamhet 1986.

Antalet anställda på DO är uppemot 35. Årsbudgeten för 2007 är 41 miljoner kronor.

I DO:s uppdrag ingår också opinionsbildning och kunskapsspridning.

”Normalanmälaren” enligt DO:s statistik är en invandrad man i 40 års åldern som bott i Sverige ganska länge.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?