Eivind Torp, juridisk ombud för Jovnevearie sameby
Eivind Torp är juridiskt ombud flör det första samiska DO-fallet. Foto Samiskt informationscentrum.
2007-04-06

Särbehandling av sameby och samer

Jovnevaerie sameby inom Krokoms kommun i Jämtland är först på DO:s bord. I en anmälan daterad 30 juni 2005 anmäler samebyn Krokoms kommun för etnisk diskriminering av samebyns medlemmar och begär att DO prövar frågan om stämning av kommunen. I det här fallet så mal DO:s diskrimineringskvarn långsamt. Fallet är mer komplicerat än det mesta som DO tidigare handlagt.
Det har tagit tid. DO försvarar sig med att det är ett komplicerat fall eftersom det mera handlar om strukturell och institutionell diskriminering än det som DO normalt handlägger.
- Det har en viss signaleffekt när en anmälan tar väldigt lång tid att handlägga, säger samebyns juridiska ombud Eivind Torp. Den ursprungliga anmälan gjordes av samebyn. Problemet vi stötte på var att diskrimineringslagstiftningen omfattar bara enskilda personer. Efter hand har vi löst det genom att en enskild samebymedlem har iklätt sig anmälarens roll.

När det gäller strukturell diskriminering så krävs det mycket arbete att leda det i bevis. Det inte lika enkelt som när man blir stoppad utanför krogen. Den typen av diskriminering mot enskilda samer är nog inte så vanligt idag. Eivind Torp berättar en historia från sent 80-tal utanför en krog i Umeå som ett bevis på att den förekommit.
- Jag var på kurs tillsammans med en känd norsk samepolitiker. På kvällen skulle vi in och äta på en krog i Umeå. När vakten samen i näbbstövlar och med tydliga ”samiska drag” sa han åt mig att jag skulle ta på mitt ansvar att kasta ut honom om han blev stökig. Vi fick komma in men det var ett tydligt fall av etnisk diskriminering.

Bakgrunden till Jovnevaerie samebys anmälan är en lång kedja av händelser där samebyn upplevt att de blivit utsatta och fått klä skott för saker som de inte har ansvar för. I anmälan har man redovisat ett antal fall där Krokom kommun i plan och byggärenden struntat i att höra samebyn som sakägare.
- Det är oomtvistat att samebyarna är sakägare enligt den nya plan- och bygglagen. Rättsläget är klart medan däremot lagstiftningen inte är lika kristallklar. Att vissa kommunen väljer att inte rätta sig efter rättsläget kan bero på bristande kunskap. Själv vill jag nog tro att det mera är slarv. Men man kan inte heller bortse ifrån att det finns politiker som inte vill att samerna ska blanda sig i, säger Eivind Torp.

I samebyns DO-anmälan radas det upp fall efter fall där kommunens hantering av frågor som berör samebyn är otydlig och diskriminerande. Den här otydligheten har, enligt Eivind Torp, skapat en otäck stämning mot samer, samebyn och rennäringen. Det har exempelvis funnits affischeringskampanjer mot samebyn och namnlistor riktade mot samebyn på affären, macken och till med på hälsovårdscentralen. Speciellt i ett omtalat fall där samebyn inte fick yttra sig som sakägare när kommunen sa ja till en nybyggnad av en skidanläggning inom samebyns vinterbetesmarker.
- Upplevelsen av att vara socialt utsatt och att ens rättigheter inte beaktades gjorde att man från samiskt håll ställde sig frågan om det verkligen är så här det ska gå till. Rennäringslagen är så otydlig att den ger utrymme för den här typen av diskriminering och särbehandling.

Att det i Krokomfallet handlar om etnisk diskriminering är inte att ta fel på, enligt Eivind Torp.
-Vi har redovisat ett antal fall där Krokom kommun tillämpar en praxis som innebär att samebymedlemmarna ställs utanför den krets av medborgare som ges tillfälle att yttra sig i ärenden som de berörs av. Vid två fall ha dessutom högsta förvaltningsrättsliga instans fastställt att kommens praxis strider mot gällande lag. Trots det har inte Krokom kommun ändrat sin praxis.

Nils Gustav Labba

Intressant

I Jovnevaerrie sameby finns åtta aktiva renskötselföretag.

Samebyn är belägen strax norr om Östersund, i Krokom kommun, i Jämtlands län.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?