Öje Danell
Professor Öje Danell är mera oroad över samhällsförändringarna än de biologiska konsekvenserna. Foto Samiskt Informationscentrum.
2008-03-16

Samhällsförändringar det stora hotet

I skuggan av ”klimathotet” har många katastrofbilder målats upp. För renen och de renskötande samerna är de senaste vintrarna ett exempel i raden på väderförhållanden som ligger långt bortom det normala. Men vad är det som händer? Svaret är inte alldeles enkel. Biologi är del medan samhällsförändringarna och ett ökat tryck på renbetesmarkerna kan vara ett ännu större hot.
Klimatdebatten handlar väldigt mycket om enbart de negativa effekterna. För rennäringen som är beroende av betesmarker med skilda egenskaper under olika årstider så är hotbilden av ett varmare klimat mera snö och skare på vintern och mera insektsstörningar på sommaren.
- Det finns skäl att försöka göra en mer nyanserad bedömning. Allt kan inte bara bli sämre, säger Öje Danell som är professor vid enheten för renskötsel på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Den mera nyanserade bild som Öje Danell visar upp innehåller både plus och minus. Att klimatet blir varmare är numera en vetenskaplig sanning. Förutom ett varnare klimat så blir det också stora skillnader i nederbörd. Torra områden blir ännu torrare och nederbördsrika områden får mer nederbörd. Det här innebär gigantiska sociala konsekvenser i varmare delar av jordklotet medan norra Europa och Skandinavien i dte korta perspektivet klarar sig betydligt bättre.

När forskare pratar om klimatförändringar på ”lång sikt” så handlar det om en tidsperiod på 100 år. Det här är Öje Danells prognos utifrån idag kända ”fakta”.
Temperaturen ökar mest i nordliga områden.
- Vanliga scenarios för Sverige är en temperaturökning på mellan 2,5 och 4,5 grader i medeltemperatur.
Vintertemperaturen ökar inte oväntat mest.
- mellan 4 och 6 graders ökning eller 0,4 – 0,6 grader per decennium.
Sommartemperaturen ökar mindre.
- ca 2 graders ökning

Men väder för renen och renskötaren är inte bara temperatur. Nederbörden är lika viktig. Den ökar mer mest i Norrland men fördelningen är enligt Öje Danell lite osäker
- En ökning med 30 till 50 procent på vintern genom häftigare snöfall. Men totalt sett blir snösäsongen sannolikt kortare och med mindre snödjup
Det här innebär totalt två till fyra månader kortare vinterebetessäsong i Norrlands kustland och uppemot en månads längre vegetationsperiod under sommarhalvåret.

De biologiska konsekvenserna av klimatförändringen tar sannolikt ut varandra och slutresultatet blir plus minus noll, enligt den bild som Öje Danell målar upp. Varmare somrar med längre vegetationsperiod och ökad tillväxt följs av kortare men fuktigare och varmare vintrar med töväder, is och skare. Ganska likt det gångna renskötselåret.

Om då biologin är hanterbar så är Öje Danell mera bekymrad över de samhällsförändringar som ett varmare klimat i Sápmi kan leda till. Stora förändringar i samhället kommer att minska utrymmet för renskötsel. Ökad befolkning, ökade jordbruksarealer, intensivare skogsbruk och mer koncentrerade barrskogar och en fjällturismen som är koncentrerad till krympande kalfjällsområden och ”de sista vildmarkerna”.
- Den här ändrade markanvändning utlöser nya hot. Alltså måste rätts- och förvaltningsfrågorna ges mycket hög prioritet för att klara kommande anpassningsbehov, anser Öje Danell.

Nils Gustav Labba

Intressant

Den gångna vintern har inneburit ett antal nya värmerekord i Sverige. Stora delar av Sverige är helt snöfria och det har varit ovanligt med temperaturer under 20 minusgrader.

När forskarna beskriver klimatutvecklingen tittar man inte på enskilda år. Mer intressant är den långsiktiga utvecklingen av temperaturen om man vill kunna skönja en utveckling mot varmare globalt klimat.

FN:s klimatpanel IPCC publicerade, i början på november 2007, en ny rapport där forskare världen över är eniga om att klimatet kommer att bli avsevärt varmare. De som drabbas värst är de fattiga områdena i fjärde världen.

Underlaget till IPCC:s rapporter tas fram av 2500 forskare världen över. En panel på några hundra forskare författar utkast som granskas av regeringsföreträdare från över 120 länder. Om inte alla forskare och regeringsföreträdarna är överens så kan inte dokumentet godkännas.

Trots de politiska kompromisser som görs innehåller IPCC:s rapporter allt skarpare och tydligare varningar till världens politiker. IPCC:s rapporter är den främsta källan till information om klimatförändringarna.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?