Ny samisk dagstidning
Ávvir med sitt första nummer på samernas nationaldag.
2008-02-12

Flerdagarstidning på samiska

Då var det dags att vända ett nytt samehistoriskt medieblad. Den första samiska dagstidningen, eller flerdagarstidningen har lämnat tryckpressarna. I det samiska föregångslandet Norge naturligtvis.
Ávvir är namnet på den första samiska flerdagarstidningen. Det första numret nådde läsare i Norge på samernas nationaldag. Tidningens huvudspråk är nordsamiska. Under första månaden, februari, kommer tidningen ut med tre nummer per vecka.

Flerdagstidningen Ávvir är ett resultat av en sammanslagning av de två samiska veckotidningar, Min Áigi och Aššu i i samverkan med de nordnorska dagstidningarna Altaposten och Finnmarks dagblad.
-Vi kommer ut med fem nummer i veckan, så snart vi kommit över alla inkörningsproblem, säger Ánte Bals, chefredaktör på Ávvir.

Det är inte alldeles lätt att vara samisk tidningsmakare. Området är stort och glest befolkad. Ändå så förväntar läsarna att en dagstidning landar i brevlådan på utgivningsdagen.
- Det fungerar bra på norsk sida. Problemet är hur vi ska nå våra finska och svenska prenumeranter samma dag. Just nu går det inte eftersom det gränslösa Sápmi mera är teori än praktik. Men vi försöker att lösa det på olika sätt.

Ánte Bals och hans redaktion ser det här som en stor utmaning. Den lösning som ligger närmast till hans är att prenumeranter på svensk sida, tills vidare, kan få tidningen i elektronisk format via e-post. Nästa stora utmaning är att bredda den redaktionella verksamheten med lokalkontor i Sverige och Finland.
- Vårat mål är att hitta samarbetspartners på både svensk och finsk sida för att göra tidningen attraktiv för en stor samisk läsekrets.

Ávvir idag är en liten tidning med uppemot 2000 prenumeranter. Men i samiska tidningssammanhang så är det ändå en jätte med 21 anställda och tre lokalredaktioner förutom huvudredaktionen i Karasjock. Senare i år öppnar tidningen lokalkontor i Tromsö och Tana. Men steget från flerdagarstidning till riktig dagstidning dröjer.
- Vi nöjer oss tills vidare med att komma ut tisdag till lördag. En måndagstidning kostar för mycket eftersom det kräver helgjobb, säger Ánte Bals.

Intressant

7179 personer är inskrivna i röstlängden.

sametingets plenum för första gången har tio kvinnliga ledamöter

sametingets plenumsmöten alltid hålls på olika orter

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?