Sametingets plenum med män i majoritet
Färre män och fler kvinnor i Sametinget. Det vill nu regeringen medverka till. Foto: Samiskt Informationscentrum.
2008-02-20

Regeringspengar till jämställdhet

Regeringen har i gett Sametinget i uppdrag att stärka samiska kvinnors ställning i det politiska beslutsfattandet och främja deras deltagande i den demokratiska processen. 1,5 miljoner kronor har anvisats för år 2008 och satsningen omfattar två år.
- Det är viktigt att regeringens jämställdhetssatsningar också kommer samerna och samiska kvinnor till del, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni med ansvar för minoritetsfrågor.

En jämn representation av kvinnor och män i beslutande församlingar är, enligt Rgeeringen, en avgörande förutsättning för kvalitet i maktutövningen.
- För att samiska kvinnor ska kunna påverka besluten krävs att de har inflytande över dem och över frågorna på dagordningen, säger Nyamko Sabuni. 

Syftet med regeringsuppdraget är att stödja det jämställdhetsarbete som Sametinget har inlett. I uppdraget ingår att fördela medel till de politiska partierna som stöd för deras jämställdhetsarbete, på ett sätt som liknar stödet till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer, och att arrangera seminarier för att höja kunskapsnivån och öka medvetenheten.

Sametingets jämställdhetsmål är att den beslutande församlingen ska ha en jämn könsfördelning efter valet 2013. De 31 ledamöterna i Sametingets plenum representerar sex olika partier och utses av röstberättigade samer genom allmänna val. Idag är könsfördelningen 11 kvinnor och 20 män.

Intressant

7809 personer är inskrivna i röstlängden.

sametingets plenum för första gången har tio kvinnliga ledamöter

sametingets plenumsmöten alltid hålls på olika orter

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?