Victoria Harmesk är en populär samisk estradör.
Victoria Harnesk är populär som samisk estradör, där hon med jojk och berättelser förmedlar samisk kultur. Foto: Samiskt Informationscentrum.
2008-03-26

Ambassadör för kvinnors företagande

De är 880 kvinnor som ska fungera som förebilder för andra kvinnor som vill starta företag. De är en del i regeringens satsning på ökat kvinnligt företagande. Bland dem finns den samiska kulturföretagaren Victoria Harnesk.
Näringsminister Maud Olofsson presenterade listan på kvinnliga företagarambassadörer den 26 mars. Victoria Harnesk, som driver företegat jojk & Samekultur är utsedd till ambassadör för kvinnligt samiskt företagande.
- Genom utnämningen får jag en arena som hjälper mig att nå ut. Jag hoppas också kunna inspirera andra till att genomföra sådant de tror på.

De 880 ambassadörerna för kvinnors företagande har utsetts för att inspirera kvinnor och tjejer så att de ser företagande som ett möjligt val och för att öka kunskaperna om vad företagande innebär. Regeringen vill också synliggöra kvinnor som driver företag i samhället.

Victoria Harnesk är uppvuxen med renskötsel i Porjus, numera bosatt på Lidingö utanför Stockholm. Hon arbetar i Sverige och internationellt som artist med jojken som uttrycksmedel men är också samhällsdebattör och skribent.
- Det häftiga med ambassadörskapet är att få möjlighet att diskutera samiskt näringsliv på arenor där näringslivsutveckling diskuteras. Annars riskerar samisk näringslivsutveckling att bli en isolerad samefråga.

Victoria Harnesk har under lång tid engagerat sig ideellt och affärsmässigt för att förbättra villkoren för norra Europas urfolk samerna. Under 2008 jobbar hon bland annat med ett projekt med målet att skapa strukturer för och stärka samiskt näringsliv i samverkan med omvärldsaktörer i Sverige.
- Det saknas så otroligt mycket när det gäller samiska näringslivsfrågor som gör att unga samer har svårt att bedöma affärsnyttan med sina idéer. För idéer och möjligheter finns det. Däremot är det svårt att hitta vägar att gå vidare. Det blir en viktig del för mig i ambassadörskapet.

Victoria Harnesk skriver alla vardagar på sin blogg, besök www.vhjojk.se

Intressant

Regeringen lanserade i Budgetpropositionen 2007 en satsning för att främja kvinnors företagande och öka forskningen och kunskaperna om kvinnors företagande. 100 miljoner kronor per år satsas under 2007-2009.

Av den totala andelen företag drivs idag cirka en fjärdedel av kvinnor och av de nya företagarna var 35 procent kvinnor 2006. Med den nya satsningen är regeringens mål att andelen kvinnor av samtliga nyföretagare skall utgöra minst 40 procent.

Det finns ingen statistik på antalet kvinnliga samiska företagare. Lika lite som det finns tillförlitlig statistik om samiskt näringsliv. Sametinget arbetar med att ta fram ett statistikunderlag för samiskt näringsliv.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?