Ungdomar får större möjlighet att lära sig samiska.
Samiska ungdomar får bättre möjligheter att lära sig samiska. Foto: Samiskt Informationscentrum.
2009-01-29

Framåt för samiskan

Regeringen föreslår omfattande reformer för de nationella minoriteterna och deras språk. För samiskans del innebär det blad annat att två språkcentra inrättas och att förvaltningsområdet för samisk språkanvändning utvidgas med 13 nya kommuner till att omfatta stora delar av Sápmi.

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har nu presenterat regeringens nya politik och strategier för att långsiktigt stärka de nationella minoriteternas språk och kultur.
Det görs i en så kallad lagrådsremiss, med den förpliktigande titeln ”Från erkännande till egenmakt”.

Av lagrådsremissen framgår de bärande delarna i den minoritetsproposition (regeringsförslag) som senare i vinter kommer att presenteras för riksdagen. Däremot framgår det inte vad varje del kommer att kosta. Förslagen är med andra ord ännu inte klädda i pengar.
- En viktig utgångspunkt för reformarbetet är att stärka de nationella minoriteternas egenmakt och förutsättningar att bevara och revitalisera sina språk och kulturer, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Just språken är det centrala i regeringens förslag. Det samiska förvaltningsområdet som idag omfattar de fyra nordligaste kommunerna kommer att utökas med 13 kommuner. Det innebär att samisktalande i praktiskt taget hela Sápmi får laglig rätt att använda sig av samiskan i kontakter med kommuner och vissa myndigheter.
- De nationella minoritetsspråkens framtid är oviss, och för vissa av språken är läget akut. De mindre samiska varieteterna har nått vägs ände, säger Nyamko Sabuni.

Helt nytt och på svensk sida oprövat är regeringens förslag att inrätta samiska språkcentra. I den utredning som Sametinget presenterade förra hösten, på uppdrag av regeringen, föreslås två samisk språkcentra till en kostnad på ca sex miljoner kronor. Regeringen föreslå att Östersund och Tärnaby blir de orter där språkcentren inrättas. Sametinget föreslås bli huvudman för dessa språkcentra som ska bedriva utåtriktad verksamhet i syfte att utveckla och stimulera till en ökad användning av det samiska språket. Det som kallas för revitalisering.

En viktig nyhet är förslaget om att utöka integrerad samisk undervisning. Det ger fler ungdomar möjlighet att lära sig samiska i grundskola. I övrigt så innehåller lagrådsremissen förslag som ger Sametinget ett tydligare mandat när det gäller det samiska språkarbetet. Bland annat så ska Sametinget inte bara ”leda språkarbetet”, som det heter i nuvarande lagstiftning, utan också fasställa mål och i vissa delar utöva tillsyn.

Intressant

Innan regeringen lämnar en proposition till riksdagen skickar regeringen vanligtvis ett utkast av den, en så kallad lagrådsremiss, till Lagrådet. Det kontrollerar att det nya lagförslaget inte kolliderar med eller strider mot grundlagen eller någon annan lag.

I minoritetspolitiska propositionen, som är utlovad till mars månad, kommer ytterligare 70 miljoner kronor avsätts från och med 2010 för reformarbeten som berör alla de nationella minoriteterna.

Sveriges riksdag beslutade 1999, mot bakgrund av Europarådets konvention, att erkänna samer, sverigefinländare, tornedalingar, judar och romer som nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?