Engelska som huvudspråk när unga samer möts på konferans
När ungdomar från det gränslösa Sápmi möts till konferens är engelska, inte samiska, huvudspråket som alla förväntas göra sig förstådda med. Foto: samiskt informationscentrum.
2009-02-24

Vi klarar oss med samiskan

Många har sagt många vackra saker om samiskan och när samepolitiker ställer sig i talarstolen så pratas det om hur viktigt det är att bevara och återta språket. Talarstolsspråket är oftast svenska.
Det är en bra bit kvar målet ”vi klarar oss med samiskan” . Viljan finns, målen är utstakade och välformulerade. Det som återstår är handling. Både från det samiska som det omgivande samhället.

Sametinget har lagt fast en gemensam värdegrund för samiskan och beslutat om hur en ”offensiv språkpolitik” ska utformas. De här besluten börjar vara lite till åren. Fyra-fem år gamla men innehållet är fräscht och späckad med politiskt ansvar.
- Vi vill utveckla samiskan till ett samhällsbärande språk med en ställning som officiellt språk för det samiska samhället i det svenska samhället. Vi inser att en stor del av ansvaret för framtiden ligger hos oss själva, är värdegrundens avslutningsfraser som Sametinget antog i plenum, juni 2003 i Idre.

Med den gemensamma värdegrunden som bas utformade Sametinget en ”offensiv språkpolitik” och ett handlingsprogram för språkarbetet. I februari 2004, vid plenum i Stockholm, gick startskottet för den offensiva språkpolitiken.
-Alla samer skall ha rätt till sitt språk; samiska som modersmål eller samiska som senare förvärvat språk, var det offensiva stridsropet, med inriktningen att samiska skall vara ett komplett och samhällsbärande språk och att den offentliga samiskan skall vara korrekt och välfungerande.

Det är både en enkelt och begriplig målsättning. Självklar också om man överför det till svenskan och andra majoritetsspråk. Med ”senare förvärvat språk” menas samiska som andraspråk eller som främmande språk. Det sistnämnda oftast sett ur ett vuxenperspektiv. Målet är individinriktat och innehåller flera olika aspekter. Det handlar dels om att alla samer skall ha möjlighet att lära sig så mycket samiska att man kan hävda sig i det samiska samhället.

Med de här grundläggande byggstenarna på plats, gemensam värdegrund och handlingsplan, fick Sametingets politiska ledning i uppgift att starta en minst tioårig språkkampanj för det samiska språket. Den bärande idén bakom språkkampanjen är att främja en utveckling som leder till att språkbytesprocessen kan vändas till ett säkerställt språkbevarande och att inriktningsmålen kan förverkligas. Det har gått trögt under kampanjtidens fyra första år. I sanningens namn så har kampanjrådet först nu kommit igång med arbetet.

Dessutom saknar kampanjrådet både personella och ekonomiska resurser. Ingen bra början och inte mycket till kampanj så här långt.
- Vi inser att en stor del av ansvaret för framtiden ligger hos oss själva, är inledningsfrasen i Sametingets handlingsplan. Trots det har varken Sametingets kulturråd eller Sametinget själv, så här långt prioriterat kampanjen med ekonomiskt stöd som gör skäl för begreppet ”kampanj”.

Nils Gustav Labba

Intressant

Sametingets styrelse har utsett ett kampanjråd med fem ledamöter. Kampanjrådets ordförande är Monica Sandström, med rötter i Malå sameby, bosatt i Umeå.

Kampanjrådet disponerar en budget på 300 000 kr för 2009. Varav 210 000 beräknas gå till ledamöternas omkostnader för sammanträden.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?