Enligt FN-organet Unesco är alla samiska språk (varieteter) mer ller mindre hotade.
Enligt FN-organet Unesco är alla samiska språk (varieteter) mer eller mindre hotade och upptagna på en atlas över världens hotade språk.

Hotade språk och bristande resurser

Samiskan är ett hotat språk. Allt från akut hotad till bara allvarligt hotad beroende på vilken av de samiska varieteterna (dialekterna) man talar om. Samtidigt minskas resurserna på högskolenivå eftersom samiskan är ett förlustämne som inte intresserar tillräckligt många studenter för att vara självbärande enligt de finansieringsregler som gäller för högskolestudier.
Samiska kan studeras till minst kandidatnivå vid två lärosäten i Sverige, Umeå och Uppsala universitet, där Umeå universitet har särskilt nationellt åtagande att ge utbildning i samiska. För att leva upp till det nationella ansvaret får universitetet särskilda medel som motsvarar 75 % till en lärarresurs i nordsamiska.  För de övriga varieteterna som är ännu mera hotade har universitetet inga extra resurser.

Samiska på svensk högskolenivå är lite av moment 22. Det krävs uppemot 30 studenter för en lärarresurs på universitetsnivå. Med tanke på att samiskan är ett litet och hotat språk så finns inte de studenterna.  Då blir det inga kurser och blir det inga kurser så minskas det samiska intresset för Umeå som lärosäte bland unga samer och spiralen fortsätter neråt. Inga studenter, inga utbildade språklärare och ingen som går vidare till högre studier och jakten på doktorshatt. Samiskan är därmed inne i en ond cirkel som är svår att bryta med nuvarande finansieringsregler och utan extra resurser.

Ämnet samiska vid Umeå Universitet ingår numera i Institutionen för språkstudier som bildades 1 januari 2008 genom sammanslagning av tidigare mindre språkinstitutioner och samiska studier från den tidigare institutionen för arkeologi och samiska studier.  Institutionen bedriver utbildning på grund- och avancerad nivå i engelska, finska, franska, lingvistik, nordiska språk, ryska, samiska språk, samiska kulturstudier,  spanska och tyska.  Samiskan är i det här sammanhanget ett så kallat förlustämne som inte når upp de antal studenter som krävs för att vara ”självbärande”.

I språkinstitutionens verksamhetsplan för 2008-2010 nämns det nationella ansvaret för samiskan som ett utvecklingsområde där målet för perioden är att erbjuda utbildning i samiska språk i enlighet med Umeå universitets nationella uppdrag.  I verksamhetsplanen står ingenting om de svårigheter som samiskan har med resurstilldelning och lärare och ingenting om hur man ska bryta den onda cirkel som samiskan är inne i.

I Europa är ett femtiotal språk hotade, enligt en rapport från Unesco som är FN:s organisation för samarbete mellan länderna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information. I Sverige finns nio språk som betraktas som hotade däribland alla de samiska varieteterna lulesamiska, pitesamiska, umesamiska, sydsamiska och nordsamiska.  De mest utsatta är de mindre varieteterna men inte ens den största av dem, nordsamiskan med uppemot 5000 talare på svensk sida, är på säker mark.

Nils Gustav Labba

Intressant

Allvarligt hotade språk är de språk som riskerar att utrotas. Ofta har dessa ca 1000 talare eller mindre, och dessutom ofta mest äldre personer. Till den här gruppen hör sydsamiska och lulesamiska på svensk sida.

Akut hotade samiska språk med färre är 100 talare är Tersamiska som är det östligaste av de samiska språken, pitesamiskan och umesamiska.

Inför Modersmålsdagen den 21 februari 2009 lanserade Unesco en atlas över språk som är hotade eller på utdöende i världen. Av världens totalt cirka 6000 språk finns 199 som talas av färre än 10 personer och ytterligare 178 talas av 10 till 50 personer.
>>>Se kartan

Moment 22 används i dagligt tal som ett uttryck om olika former av dödlägen bland annat inom byråkrati, till exempel: "För att få ett jobb måste du ha en bostad, men för att få en bostad måste du ha ett jobb”.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?