Sáminuorras årsmöten har med årens vuxit till sameungdomarnas happening med en blandning av både nytta nöje.
Sáminuorras årsmöten har med årens vuxit till sameungdomarnas happening med en blandning av både nytta och nöje. Foto: Samiskt informationscentrum.

Sáminuorra - samisk ungdomsorganisation

Sáminuorras historia löper parallellt med svenska samernas organisationshistoria. Som självständig organisation för de samiska ungdomarna har Sáminuorra verkat sedan 1973.

Samiska ungdomar på svensk sida började organisera sig redan 1940. Det var då den första organisationen bildades - SAMU. Det var en öppen organisation för alla, även för ickesamiska ungdomar. Målet var att organisera framför allt unga samer. Men efter ett par år avvecklades organisationen eftersom intresset var svagt.

1963 bildade Svenska samernas riksförbund (SSR) ett ungdomsutskott SSR-U. Ungdomsutskottet förde en ganska tynande tillvaro och först efter åtta års verksamhet utkom det första nyhetsbrevet ”Sameungdom” till SSR-U:s medlemmar. Det nyhetsbrevet kan med historiska ögon ses som föregångare till dagens samiska ungdomstidning ”Nuorat”.

Tio år senare togs nästa steg. 1973 bildades Sáminuorra som på samiska betyder samisk ungdom. Med namnbytet klipptes banden av till SSR och organisationen blev självständig. Sedan 1979 har Sáminuorra haft ett kansli med en anställd ungdomskonsulent. Med åren har verksamheten breddats till allt fler samiska ungdomsgrupper. Under de första årtiondena var organisationen mera en tummelplats för samepolitiskt engagerade ungdomar.

Sáminuorra insåg tidigt behovet av en egen informations- och debattkanal. Medlemstidningen ”Sáminuorra” kom med sitt första nummer 1975. Det som då var ett medlemsblad blev med tiden en ungdomstidning som bytte namn till ”Sámi Nuorat” och gavs ut med fyra nummer per år. Idag är tidningsverksamheten fristående. Ungdomstidningen ”Nuorat” kom ut med sitt första nummer i april 2009.

Många av de folkvalda i Sametinget har börjat sin politiska karriär i Sáminuorra. Flera politiska ledare som Sametinget haft, har i sin ungdom varit engagerade i Sáminuorra. Det var också Sáminuorra som under tidigt 70-tal gick i spetsen för att få till stånd ett samiskt folkvalt organ. En samisk ungdomsdröm som förverkligades 1993 då Sametinget etablerades.

Sáminuorra är idag ett ungdomsförbund för samiska ungdomar som på olika sätt arbetar med att tillvarata samiska ungdomars intressen och rättigheter. Sáminuorra är en arena för ungdomarna i Sápmi, där man kan få inspiration och hjälp med olika frågeställningar och svårigheter. Genom att bevaka aktuella samhällsfrågor vill Sáminuorra på ett aktivt sätt påverka beslutsfattare att tillgodose samiska ungdomars intressen.

En viktig uppgift är opinionsbildning. Sáminuorra försöker påverka kommuner och myndigheter att driva sakfrågor som rör samiska ungdomar till exempel genom demonstrationer och skrivelser. Sáminuorra arbetar även för att öka medvetenheten om samers situation bland övriga ungdomar i det svenska samhället.

Sáminuorras målsättning är att samiska ungdomar skall känna en stark samisk identitet och tillhörighet. Genom att:

  • skapa mötesplatser och arenor för samiska ungdomar.
  • ordnar kurser och läger.
  • skapa debatt och opinion i frågor som rör samisk ungdom.
  • arbetar med informationsprojekt om samer för andra ungdomar och skolor.
  • arbeta på olika sätt för att stärka det samiska språket och kulturen.

Relaterat

Intressant

Ingvar Åhrén
Samtingets första styrelseordförande i perioden 1993-1997, har varit ordförande i Sáminuorra.

Per Mikael Utsi
Sametingets styrelseordförande i perioden 1997-2001, har fostrats i Sáminuorra.

Lars Anders Baer
Sametingets styrelseordförande i perioden 2001-2009, har varit ordförande i Sáminuorra.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?