Vad är samisk konst. Läs "Så främmande det lika"
Vad är ”samisk konst”? Är det konst som gjorts av samer eller utmärker sig ”samernas konst” genom något specifikt?

Lästips med och om samer

Förra året utkom en hel del böcker/skrifter som skildrar och analyserar det samiska samhället ur olika perspektiv. Här får du tips på en del av all den läsning som finns med allt från undomsböcker till doktorsavhandlingar.
Agdler, Theres K.: Valår. – Frösön : Staika, 2009

Författarens andra roman som delvis har samiskt perspektiv och skildrar markfrågorna mellan rennäring och skogsnäring i Härjedalen. Agdler , som är född i Schweiz, flyttade till Sverige 1997 och började skriva på svenska 1999. Hennes debutroman ’Projekt Anaris – fjällfragment’ utkom 2006.

Bergmann, Sigurd: Så främmande det lika – samisk konst i ljuset av religion och globalisering. – Trondheim : Tapir, 2009

Författaren, som är professor i religionsvetenskap, inleder sin bok med frågan ”Vad är samisk konst?” och fortsätter diskussionen kring detta begrepp – är det helt enkelt konst som gjorts av samer, vad är speciellt med denna konst. Efter ett introduktionskapitel om den samiska konstens historia belyser och tolkar han sex samiska konstnärers verk. I den avslutande delen diskuteras sambandet mellan den pågående globaliseringen och Sápmis bildvärld. Bokens titel är en omtolkning av ett uttryck – så fjärran det nära - som härstammar från den alltför tidigt bortgångne samiske multikonstnären Nils-Aslak Valkeapää .

Eidlitz Kuoljok, Kerstin: Bilden av universum – bland folken i norr. – Stockholm : Carlsson, 2009

Författaren, som är etnolog, har skrivit flera böcker om folken i norr. I den här boken vill hon få läsaren att bättre förstå den traditionella livssynen bland dessa folk, speciellt samerna, vars forna tankevärld finns dåligt beskrivet i äldre litteraturen och även feltolkats av svenska forskare. Med hjälp av rysk forskning bland sibiriska folk visar hon att vi kan få en bättre och djupare förståelse för bilderna på de samiska trummorna och den samiska religionen/livssynen.

Ekerlid, Birger: Separatorn – en berättelse om människor och miljöer i Östersund och Lappmarken i början av 1900-talet. – Östersund : Jengel/Gaaltije, 2009

Det här är en fristående fortsättning på författarens dokumentärroman ’Fattiga som de voro’, som utkom 2007 och bygger liksom den på verkliga personer och händelser. Bokens huvudpersoner Filip och Nora, författarens morfar och mormor, kommer från skilda miljöer – staden och den samiska fjällbygden. Parallellt med skildringen av deras kärlekshistoria och liv får vi följa skildringen av separatorns intåg i människors liv. Separatorn som samtidigt som den underlättar tillvaron för jordbrukare och boskapsskötare också kan ses som en symbol för det som skiljer och söndrar.

Magga, Lajla Mattsson: Norsk – sydsamisk ordbok = Daaroen – åarjelsaemien baakoegaerja. – Indre Billefjord : Idut, 2009

En länge efterlängtad ordbok som äntligen kommit i tryck. Det är den första större ordboken från norska till sydsamiska och den innehåller mera material, en fjärdedel mera i sidantal räknat, än den förra ordboken från 1993 med titeln Sydsamisk – norsk ordbok av Mattsson Magga i samarbete med Knut Bergsland. Rättskrivningen är baserad på den sydsamiska läroboksnormalen från 1976/78 och täcker sydsamiska dialekter från Helgeland och söderut i Norge och från Umeälven och söderut i Sverige.

Ojala, Carl-Gösta: Sámi prehistories – the politics of archaeology an identity in Northernmost Europe. – Uppsala : Institutionen för arkeologi och antik historia, 2009

Akademisk avhandling som undersöker skapandet och användningen av begreppen samisk förhistoria och samisk arkeologi ur ett forskningshistoriskt perspektiv men också ur ett mera samtida perspektiv som rör frågor om identitet, politik och demokratiska rättigheter.

Samernas hälsosituation i Sverige – en kunskapsöversikt. – Kiruna : Sametinget, 2009

Sametinget har i samarbete med Södra Lapplands Forskningsenhet i Vilhelmina tagit initiativ till denna forskningsrapport som är en sammanställning av den hälsoforskning som hittills gjorts på samer, både renskötande och icke-renskötande, i Sverige. Kunskapsläget om de svenska samernas hälsosituation är tämligen bristfällig konstateras i rapporten, som överlämnades till folkhälsoministern i början av december 2009. Kan beställas gratis från Sametingets kansli via kansli@sametinget.se

Sarri, Margareta: Jag Ella – Visttasluokta-Ängby tur och retur. – Luleå : Black Island Books, 2009

En bok för slukaråldern 9-12 år, vilket författaren vidhåller trots att förlaget kallar den ungdomsroman. Huvudpersonen Ella är 11 år. Hon bor i Visttasluokta med sina föräldrar och systern Marja. Pappa är renskötare och mamma kör buss. Livet går sin gilla gång fram till den dag då föräldrarna släpper den stora bomben – de ska skiljas. Mamma ska flytta till Ängby, söderut, och flickorna måste flytta med. Tillvaron kastas helt omkull för Ella. Ursprungsmanuset till boken var ett av bidragen till den år 2006 utlysta barnbokstävlingen med temat ’Att vara ung same idag’.

IngaBritt Blindh

Intressant


Valår - en bok om markkonflikten i Härjedalen 
Förhandlingarna mellan samer och skogsägare i Härjedalen har kollapsat. Ett nytt valår står framför dörren!Bilden av universum, en ny bok av Kerstin Kuoljok 
1999 gav Kerstin Kuoljok ut Moder jord och andra mödrar, som handlar om föreställningar om verkligheten bland folken i norr. Bilden av universum, är en fristående fortsättning.Birger Ekerlinds nya bok Separatorn
Birger Ekerlinds nya bok Separatorn är en fristående fortsättning på författarens dokumentärroman ’Fattiga som de voro’.


Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?