Sydsamers rätt till att använda sitt språk stärks från 1 januari 2010. Foto: Samiskt informationscentrum.

Informationsturné om nya rättigheter

Nu ger sig sametinget ut på informationsturné. Det gäller den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som träder i kraft 1 januari 2010. Lagen är en del av regeringens minoritetspolitiska strategi som vill motverka diskriminering av de nationella minoriteterna, stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande samt främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.
- Det är viktigt att samer får kännedom om sina lagliga rättigheter, så de kan använda sig av dem, säger Ulla Barruk Sunna, kanslichef på Sametinget.
Sametingets informationsturné riktar sig till samer i hela förvaltningsområdet. Under november månad kommer Sametinget att besöka 18 platser från Karesuando i norr till Funäsdalen i söder och informera om vilka rättigheter som samerna har i och med den nya lagen.
- Nu har vi fått ett verktyg som stödjer det samiska språket i större delen det samiska området i Sverige, men det är först när det används som den får egentlig betydelse, säger Ulla Barruk Sunna, kanslichef på Sametinget.

Den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som träder i kraft den 1 januari 2010 ger fler samer rätt till barn- och äldreomsorg på samiska. 13 kommuner i det sydsamiska området införlivas då i det samiska förvaltningsområdet. Lagen ger vidare samer rätt att använda samiska i kontakt med förvaltningsmyndigheter i kommunerna i det samiska förvaltningsområdet.

I lagen stadgas att det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barn utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Vidare ska för valtningsmyndigheter ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Den samiska befolkningen har under lång tid levt under ett starkt assimileringstryck som lett till en pågående språkbytesprocess. Denna utveckling är särskilt markant för det sydsamiska språket. Från och med år 2010 görs insatser för att motverka denna process. På sydsamiskt område inrättas två samiska språkcentra. Dessa språkcentra som ska bedriva utåtriktad verksamhet för att utveckla och stimulera till en ökad användning av alla samiska språk.

Regeringen avsätter också särskilda medel från och med budgetåret 2010 för revitaliseringsinsatser för de nationella minoritetsspråken. Medlen ska användas för insatser som riktar sig till enskilda och ska fördelas efter ansökan av den myndighet som regeringen bestämmer. Sådana insatser kan t.ex. vara språkbadsverksamhet, språkprojekt för barn och föräldrar eller läsfrämjande insatser i syfte att stärka språken. Däremot är det inte tänkt att dessa medel ska användas till traditionella språkvårdsinsatser som rör t.ex. standardisering av minoritetsspråk, utarbetande av ordböcker eller grammatikor, eller till att ta fram läroböcker i dessa språk.

Genom den nya lagen ges Sametinget en ny roll och ska, tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län, följa upp att den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk efterlevs. T illsammans med länsstyrelsen i Stockholms län ska Sametinget också genomföra insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om de nationella minoriteterna och Sveriges folkrättsliga förpliktelser. Det ska bl.a. ske genom den hemsida om de nationella minoriteterna som Sametinget fått i uppdrag att skapa och ansvara för .

Sunna Kuoljok

Intressant

att revitalisera är att ”ge nytt liv” och innebär att man stärker de hotade språken så att de kan bevaras och utvecklas för framtiden.

förvaltningsområdet för samiska språket utvidgas till 13 nya kommuner. Dessa är: Arvidsjaur, Berg, Härjedalen, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund. Kommuner som sedan tidigare ingår i förvaltningsområdet är Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Kiruna.

förvaltningskommunerna får statsbidrag för de merkostnader som de nya bestämmelserna medför

för att stärka det samiska språket utökas tillgången på integrerad samisk undervisning från och med 2010.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?