"Buerie biejjie! Guktie dov nomme?" Från 2010 har sydsamiska barn rätt till förskoleplats på sitt eget språk, om de bor i en av de sydsamiska förvaltningskommunerna. Foto: Samiskt Informationscentrum.

Vill bli förvaltningskommun för sydsamiska

Från 1 januari 2010 kommer sydsamer att kunna begära förskola eller äldreomsorg på sitt språk. Då utvidgas det förvaltningsområdet med 13 sydsamiska kommuner från Arvidsjaur i norr till Östersund i söder. Berörda kommuner får statsbidrag för de merkostnader som de nya bestämmelserna medför. Krokoms kommun i Jämtland har ansökt om att bli en frivillig förvaltningskommun för det samiska språket. I kommunen finns tre samebyar: Njarke, Jingevarie och Jovnevarie.
När riksdagen i juni 2009 beslutat att införa en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) upptäckte Krokoms kommun att man inte fanns med bland de nya kommunerna i det utökade förvaltningsområdet. När kommunen kontaktade departementet för att undersöka varför, blev man uppmanad att skicka in en ansökan om frivillig anslutning. Det gjorde kommunen därför i somras.

- Att vi inte blev medtagna som ordinarie förvaltningskommun berodde på en miss, säger Siv Gahlin, administrativ chef på Krokoms kommun. Alla sydsamiska kommuner med samebyar inom sin kommun fick år 2005 frågor att besvara från utredningen. Vi avgav då ett svar och hade vid nästa remissomgång inget ytterligare att tillägga.

Siv Gahlin kan i dagsläget inte säga vad åtagandet rent konkret kommer att innebära för kommunen.
- Vi måste informera oss om vad den nya lagen innebär och vilka skyldigheter som följer med lagen. Vi vet i nuläget inte heller vilket behov som finns av förskoleplatser eller äldreomsorg på samiska eller hur personalresurserna ser ut, men enligt svaren på utredningens frågor år 2005 var det inom kommunens äldreomsorg möjligt att tala samiska delvis på de ställen där samerna bor; främst i Offerdal och Föllinge/Hotagen. Vad gäller förskolan fanns enligt svaret personal som talade både sydsamiska och nordsamiska i Offerdalsområdet.

I Krokoms kommun finns redan idag samisk verksamhet genom den samiska integrering som finns på två skolor i kommunen, Cederbergskolan i Föllinge och Änge skola, samt på förskolan i Änge.

- Vi har haft samisk undervisning under många år här i Änge, säger rektor Marianne Gabrielsson, men under de senaste 1,5 åren har vi inte kunnat erbjuda det eftersom vi har saknat lärare. Men nu har vi hittat en lärare med kompetens i både syd- och nordsamiska och har i samarbete med sameskolstyrelsen startat upp samisk undervisning nu i höst.

I Änge finns 19 barn från förskoleåldern till årskurs 9, som kommer att läsa samiska och grundskoleeleverna kommer även ha samisk slöjd. Majoriteten av barnen kommer att ingå i någon av de fyra sydsamiska grupperna på förskolan/skolan, dessutom blir det en grupp i nordsamiska.

- Vi har många sydsamiska förskolebarn och vi har dessutom en förskollärare som kan sydsamiska, berättar Marianne Gabrielsson. Nu är nästa steg att undersöka om vi kan sammanföra alla barn till en grupp i förskolan. I och med Krokoms kommun anslutit sig som frivillig förvaltningskommun, finns det ju möjlighet att få medel till sådant.

I Föllinge rektorsområde finns en elev med samiska som hemspråk.
- Vi vill utveckla undervisningen om samisk kultur, säger rektor Merja Jönsson. Vi arbetar redan med det. I fjol var alla våra nionde-klassare på studiebesök till Jingevarie sameby . För oss är det helt naturligt att försöka integrera det samiska i olika ämnen, som no, so och hemkunskap.

Sunna Kuoljok

Intressant

en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) gäller i Sverige från och med den 1 januari 2010. Införandet av denna lag innebär att också sydsamiskan omfattas av språklagen eftersom förvaltningsområdena för samiska utvidgas med 13 kommuner.

även andra kommuner kan ansöka om att ansluta sig frivilligt till ett förvaltningsområde.

lagen ger samer rätt till barn- och äldreomsorg på samiska och att använda samiska i kontakt med myndigheter i kommuner i det samiska förvaltningsområdet.

Krokoms kommun blev år 2008 stämt av DO för etnisk diskriminering av samer.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?