Foto: ­AnaMaria Fjällgren

Skarmånaden – men även Kråkmånaden

­Cuoŋománnu
Vuoratjismánno
Vuartjismánnuo
Voerhtje
April ­

I april är dagarna är ljusa och nätterna blir allt kortare. Solens värme gör att snöytan tinar på dagen. På natten fryser snön och det blir hård skare. Då vill renarna lämna skogslandet och bege sig västerut till fjäll. På den mjuka snön tar sig inte renarna någonstans, men skaren bär både människor och djur.

Cuoŋománnu, skarsnömånaden, är det nordsamiska namnet på april. Cuoŋo är den hårda skaren på ytan under senvinter och vår. På lulesamiska heter månaden Vuoratjismánno, på umesamiska Vuartjismánnuo och på sydsamiska Voerhtje. Båda namnen betyder kråkans månad och syftar på att kråkan vid denna tid återvänder från sydligare trakter. Men idag finns det också kråkor som stannar hela året.

Talesätt om månaden
Suvidja eller giesseidja, sommarnatten, inföll den 14 april, då ansågs vintern vara slut och sommar halvåret började. Vid denna tid ansåg man att björnen vaknade upp ur vintersömnen.

Markusidja, Markusnatten, 25 april, ansågs som en märkesnatt, som visar hur våren skulle bli. Talesättet var i Jokkmokk: ”Om det fryser Markusnatten, skall det frysa våren igenom”.

Intressant

namn på månaderna
De samiska månaderna har namn som speglar årsrytmen i naturen och renskötselåret. En del namn är lika för flera av de samiska språken, andra namn finns bara i ett av språken.

11
flaggdagar
samerna har elva officiella flaggdagar

i april

Påskfestivalen i Katuokeino, Norge.
Sami Film Festival i Kautokeino, Norge


ord för snö
det finns flera hundra ord för snö på samiska. Yngve Ryd i Jokkmokk intervjuade under många år renskötaren Johan Rassa. Resultatet blev boken Snö, som kom 2001 och i ny upplaga 2007. Där förklaras fler än trehundra lulesamiska ord för snö och is.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?