­Emelie Elfving vid Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum handleder ungdomarna i deras konkreta projektarbeten. Foto: Samiskt Informationscentrum.
2010-04-06

Unga + museum = sant

Hur ska ungdomar och deras liv bli mer synliga på museer? Ett sätt kan vara att ungdomar själva dokumenterar sina liv. I projektet Samisk ungdom sätts ungdomar i fokus, när fyra museer i Sápmi ringar in frågor som är viktiga för unga samer och samtidigt utarbetar nya metoder och arbetssätt för att dokumentera centrala samtidsfrågor.
- Utg­ångspunkten är att låta ungdomar själva komma till tals istället för att vuxna kommer ut och försöker ta reda på vad de gö­r och hur de tänker, säger Emelie Elfvin, projektanställd vid Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum och den som han­dleder ungdomarna i deras konkreta projektarbeten.

Trettio ungdomar och fyra museer deltar i projektet. Ungdomarna har många idéer och alla deltagande museer olika inriktningar, så vi kompletterar varandra. I Jokkmokk gör alla varsitt projektarbete inom gymnasieskolans ram. Det kan vara en dokumentärfilm, ett bildspel och eller powerpoint-presentation. Det som vi får in utgör ett bra källmaterial till museerna.

Anna Westman är intendent vid Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum och en av initiativtagarna till projektet.
-I det här projektet vill vi hitta metoder och samarbetsformer för hur ungdomar och ungdomars bild av samisk kultur ska bli synlig och ungdomarna ska bli delaktiga i produktionen av detta, berättar hon.

Det är ett försök att hitta nya vägar för museer att få in material om ungdomars liv, där museet är samarbetspartner, snarare än en institution som går ut och frågar ”hur är det att vara ung idag”. För den stora frågan ur museiperspektiv är: ser ungdomarna annorlunda på samiskt kulturarv än vad vi på institutionerna gör?

Ett av projektets mål är att skapa möjligheter till möten mellan samiska ungdomar i olika länder och från olika grupper. Situationen bland samiska ungdomar i Norge, Sverige och Finland varierar mycket, inte minst inom varje land. Gemensamt för alla är dock utmaningen de står inför när det gäller att uttrycka sin kulturella tillhörighet i ett samhälle dominerat av en majoritetskultur.

I november träffades alla i Nesseby/Unjárga i norra Norge för att lära känna varandra och fåmöjlighet att diskutera frågor som är viktiga för dem. Under vintermarknaden i Jokkmokk träffades ungdomarna från Snåsa och Jokkmok. I slutet av maj blir det en avslutande ungdomskonferens i Jokkmokk, där alla ungdomar träffas igen och visar upp vad de gjort.

- Bakgrunden till projektet var en önskan hos museerna att fortsätta ett bra samarbete, eftersom vi drivit flera lyckade projekt tillsammans, berättar Anna Westman. I våra diskussioner kom det fram att samiska ungdomar är lite representerade i våra museer, i såväl utställningar och arkiv som i samlingar.

De här diskussionerna sammanföll med Barnombudsmannens rapport ”Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar”, som kom 2008. Där fastnade jag speciellt vid detta att ungdomarna ansåg att de samiska organisationerna inte är tillgängliga för ungdomar och ungdomars tankar, frågor och inflytande.

Ett av målen med projektet är att hitta nya metoder och testa hur museer kan arbeta på ett annat sätt, så hela processen och arbetssättet dokumenteras.
-Vi träffas kontinuerligt och jag intervjuar dem om arbetet­, säger Emelie Elfving, som också hoppas att ungdomarna genom projektet får en större inblick i museers verksamhet.

Sunna Kuoljok

Intressant

projektet Samisk ungdom är ett samarbete mellan Varjjat Sami Museum och Saemien Sijte i Norge, Siida Museum i Finland , Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Sverige och ett 30-tal ungdomar.

projektet Samisk ungdom är ett interregprojekt som pågår till 31 december 2010.

genom projektet vill museerna skapa möten mellan samiska ungdomar i olika länder och från olika grupper för att tillsammans med dem ringa in vilka frågor som är viktiga för unga samer. Utifrån ungdomarnas frågeställningar görs dokum­entationer i form av skrift, foto och film.

projektet har en egen hemsida.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?