Foto: ­Anna Skielta

Kvällarna blir mörkare

Borgemánnu
Bårggemánno
Bårggiemánnuo
Mïetske
Augusti

Augus­ti är vemodets tid och sommaren lider mot sitt slut. Kvällarna blir mörka och kyliga. Nu bygger renarna upp det fettlager som är viktigt för att överleva vintern. De betar löv, gräs, örter och svamp. Vid den här tiden är renens päls som vackrast och förr, när pälsar av renskinn var vanliga, var det nu man tog skinnen till de finaste pälsarna.

På nordsamiska heter augusti månad borgemánnu, på lulesamiska bårggemánnooch på umesamiska Bårggiemánnuo. Båda namnet syftar på att renen skiftat päls och fått höstpälsen. På sydsamiska är månadsnamnet mïetske , som betyder rötmånaden.

Folktro:
Lávrasvahkko eller Gámballávras (Gammel-Lars), Larsmässveckan, infaller omkring 10 augusti. I lulesamiskt område fanns talesättet: Gámballávrasvahko álggi áramus sarvvá námijt garddet tjårvijs - I Gamla-Lars-veckan börjar de tidigaste rentjurarna riva skinnet av hornen.

I mitten av augusti infaller Årek-vahkko, Årekveckan. Hanrenen kallas årek när den kommer upp i en ålder av 1 ½ år. Även denna vecka sades rentjuren skrapa huden från hornen.

Bárddevahkk­o, Bartolomeus-veckan, infaller omkring 24 augusti. Då anses de sk. ruovdijá, järnnätterna, infalla och det betyder att det finns risk för frost. I Jokkmokk fanns talesättet: Biegga bárddá duobbelt ja dábbelt - vinden vänder och vrider sig än hit och än dit. Det var ett hösttecken.

Veckan närmast efter Bartolomeus kallas Håbmel. I Jokkmokk säger man att då försvinner vid midnatt guovsoj, den ljusa randen vid horisonten, för första gången på hösten.

Flaggdagar
9 augusti Förenta Nationernas internationella urfolksdag.
15 augusti samiska flaggan godkändes denna dag år1986.
18 augusti Samerådet grundades denna dag år 1956.
26 augusti Sametinget i Sverige invigdes denna dag år 1993.

 

Intressant

namn på månaderna
de samiska månaderna har namn som speglar årsrytmen i naturen och renskötselåret. En del namn är lika för flera av de samiska språken, andra namn finns bara i ett av språken.

11
flaggdagar
samerna har elva officiella flaggdagar

i augusti

­Storstämningshelg i Arvidsjaur
Same-SM arrangeras


­­­

­

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?