Nya böcker av samer

Böcker utgivna år 2010 av samiska författare. Boken Muitalus sámiid birra är den första boken av en samisk författare och firar hundra år i år. Den har getts ut som ljudbok i år.

2010-06-28

Lästips 2010

­­Här­ får du tips på böcker av och­ om samer, med­ allt från ungdomsböcker till doktorsavhandlingar.­
­I år är­ de­t hundra år sedan Johan Turis bok Muitalus sámiid birra - En bok om samernas liv - utkom. Det är den allra första boken skriven av en same på samiska, dessutom illustrerad av honom själv. Originalutgåvan utkom alltså 1910, i Köpenhamn på ini­tiativ av den danska författarinnan och konstnären Emilie Demant (senare gift Hatt), med nordsamisk och dansk text.

Först 1917 utkom boken på svenska och den senaste svenska utgåvan från 1987 är en faksimilutgåva av just 1917-årsversionen. 1965 utgav dåvarande Skolöverstyrelsen boken på aktuell nordsamisk ortografi som läromedel för sameskolorna. 1987 kom en nyutgåva på nordsamiska och i våras utkom den senaste versionen av denna klassiker, nu som ljudbok på nordsamiska. Under 1900-talet har boken översatts förutom till danska och svenska även till tyska, engelska, finska, ungerska, italienska, franska och japanska men den finns ännu inte på norska.BARN- OCH UNGDOMSBÖCKER


Laestadius, Ann-Helén: Hej vacker. – Stockholm : Rabén&Sjögren, 2010.
Fristående fortsättning på författarens debutbok SMS från Soppero (utgiven på Podium förlag) som blev en kritikersuccé och så småningom kommer att filmas. I Hej vacker får vi följa Agnes vidare öden i sökandet efter sin samiska identitet och upplevelsen av den första kärleken.

Laestadius, Ann-Helén: SMS:a Sohpparis. – Stockholm : Podium, 2010

SMS från Soppero i lulesamisk översättning av Britt Inger Sikku. Samtidigt kom boken också på sydsamiska, översatt av Ajlin Jonassen Kråik med titeln SMS Sopperoste. En nordsamisk version utkommer senare under året.

Lundgren, Gunilla: Tio pinnar i luften – sagor, sånger och gåtor på nationella minoritetsspråk och svenska. – Stockholm : Skolverket, 2010.
Gunilla Lundgren är en välkänd profil i Tensta och Rinkeby där hon arbetat med barn med invandrarbakgrund i skrivarverkstäder och sett till att barnens arbeten publicerats. Hon har skrivit ett 30-tal böcker, tio i samarbete med romer varav den första var Maritza, en zigenarflicka. Med den här antologin vill hon lyfta fram de fem nationella minoriteternas litteratur- och sångskatt att användas som hjälpmedel i undervisningen om dessas språk och kulturer.

Massa Eriksson, Majvor: Vantar – Fáhttsa : Magdalenas första minnen. – Göteborg : b4press förlag, 2010.
Magdalena växer upp i en renskötarfamilj, men får som 7-åring lämna tryggheten i hemmet och sitt modersmål, för att under skoltiden bo på ett skolhem med främmande människor. Där blir hon också tvungen att lära sig ett nytt språk - svenska. Massa Eriksson, som själv är same och uppvuxen i en renskötarfamilj, är till professionen barn- och familjeterapeut och har tidigare skrivit boken Våga se- kunna handla som utkom 1996.FACKBÖCKER

Där renflocken drar förbi … / red. Åsa Virdi Kroik. – Göteborg : Boska, 2010

Boken är resultatet av en föredragsserie på temat ”Samer idag och igår – förändringar och kontinuitet” som genomfördes i Röyrvik kommune, Norge under 2009 inom ramen för ett språk- och kulturprojekt som bedrivits i kommunen under några år. Åtta föreläsare/författare berättar utifrån sina respektive fackområden om den sydsamiska kulturen och historien i Namdalen och Frostviken. Virdi Kroik vill med utgivningen synliggöra den sydsamiska kulturen och få den samiska allmänheten intresserad av den forskning som föregår.

Walkeapää, Lars. J: Könkämävuoma-samernas renflyttningar till Norge : om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet. – Tromsö : Tromsö museum, 2009
”Äntligen” (för att citera Gert Fylking) har det blivit en bok av ett viktigt och mödosamt dokumentationsarbete som pågått i 40 år. Walkeapää , som är född 1928, har själv deltagit i de säsongsvisa flyttningarna till och från sommarbetesområdena innan hans familj tillsammans med andra renskötarfamiljer tvångsförflyttades till Tuorpons sameby i Jokkmokksområdet 1944. Hans insamlingsarbete började i slutet av 1960-talet i form av intervjuer med personer som varit med om flyttningarna från slutet av 1800-talet fram till 1950-60talet. Förutom noggranna redovisningar av flyttvägar och boplatser delger han oss de släkten som flyttade och var de flyttade. Han berättar om renmjölkning, barnens skolgång sommartid, hur man levde – kort sagt hur livet tedde sig under denna del av året för de inblandade familjerna. Boken avslutas med kartor som visar flyttleder och boplatser.AKADEMISKA AVHANDLINGAR

Christoffersson, Rolf: Med tre röster och tusende bilder – om den samiska trumman. – Uppsala : Universitet, 2010.
Det här är en avhandling i religionshistoria om den samiska trumman, dess tillverkning, användning och betydelse i förkristen tid. Trumman har betraktats som ett magiskt ljudverktyg och aldrig som ett musikinstrument, men författaren menar att med stöd i modern forskning om ursprungsfolkens musik borde trumman kunna erkännas som musikinstrument.

Sjögren, David: Den säkra zonen – motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962. – Umeå : Universitetet, 2010.
Sjögren är historiker och i sin avhandling har han undersökt hur ’tattare’, ’zigenare’ och ’nomadiserande lappar’ diskuterades och hanterades i den svenska utbildningspolitiken fram till 1960-talet. Han fokuserar särskilt på nomadskolan och undervisningen för renskötande fjällsamer (i tre av fem kapitel).IngaBritt Blindh

­

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?