Böcker av samiska författare. Foto: Anna Skielta

Det finns en hel del nytt i bokväg att fördjupa sig i. Foto: Samiskt Informationscentrum.

Böcker att läsa 2011

Här­ får du tips på böcker av och­ om samer, med­ allt från ungdomsböcker till doktorsavhandlingar.
SKÖNLITTERATUR
Laestadius, Ann-Helén:  Ingen annan är som du. – Stockholm : Rabén&Sjögren, 2011
Fristående fortsättning på ungdomsromanerna SMS från Soppero och Hej vacker. Huvudpersonen Agnes har börjat läsa samiska i skolan men brottas fortfarande med sin samiska identitet. Och så har det strulat till sig med pojkvännen Henrik. En stor del av boken tilldrar sig på ett konfirmationsläger för samiska ungdomar i Nikkaluokta. Efter önskemål från förlaget börjar Ann-Helén skriva på en fjärde bok om Agnes till hösten.

Vuolab, Kerttu:  Paradisets stjärna - sägenroman.- Karasjok : Davvi girji, 2011
Den här allåldersboken nominerades av det samiska språkområdet till Nordiska rådets litteraturpris 2011. Originalutgåvan, Bárbmoáirras, på nordsamiska utkom 2008 och är en blandning av myter, sagor och sägner från den äldre berättartraditionen som författaren vill förmedla till kommande generationer.

FACKLITTERATUR
Jag är same. -  Umeå : Västerbottens läns hembygdsförbund,  2011
”Jag var nästan fyrtio år när jag fick reda på att jag är same. Det kom som en chock”, berättar en av deltagarna i den här antologin som innehåller 15 personliga berättelser om hur det är att vara same i Sverige i dag. Initiativet till boken kommer från Föreningen Liv i Sverige som tillsammans med Nordiska museet och Västerbottens museum står för utgivningen, som är en del av Västerbottens museums särskilda satsning på samisk kultur under 2011.

Jillker, Gustaf:  Sydsamiskt mathantverk i tradition och nutid. – Ås : Eldrimner, 2011
Huvudsakligen litteraturstudier men även några intervjuer ligger till grund för den här sammanställningen om mattraditioner. Tanken är att den ska fungera som inspirationskälla för samiska matentreprenörer. Innehåller inga recept. Kan beställas via info@gaaltije.se.

Ljungdahl, Ewa:  Mittådalens sameby – historia, kulturmiljöer & turister. – Östersund : Gaaltije, 2011
Fjärde informationshäftet om samiska kulturmiljöer i Jämtlands län som i första hand vänder sig till besökare i länet. Syftet är att ge dem en kort men belysande bild av den samiska kulturen och samebyarnas verksamhet. Kan beställas gratis via info@gaaltije.se. Finns även som pdf-fil på www.gaaltije.se tillsammans med övriga tre häften.

Lundqvist, Björn:  Svensk syd- och umesamisk bibliografi 1990-2008. – Uppsala : The Hugo Valentin Centre, 2011
Bibliografin är ett resultat av projektet Revitalisering mot alla odds – Sydsamiska i Sverige och förtecknar litteratur (huvudsakligen böcker och tidskriftsartiklar) på och om syd- och umesamiska samt litteratur om syd- och umesamisk kultur.

Norberg, Lars/Udtja Lasse:  Bury my heart at Udtjajaure. – Stockholm : Emma Publishing, 2010
Engelsk version av författarens 2007 utgivna Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure, som rönte stort intresse när den kom ut. Norberg utsågs 2003 av regeringen att leda den svenska delegationen som skulle förhandla med Norge om en ny renbeteskonvention. Under detta arbete upptäckte han hur svenska staten under årens lopp utsatt samerna för olika rättsövergrepp. Kan beställas via udtja.lasse@comhem.se.

Norstedt, Gudrun:  Lappskattelanden på Geddas karta – Umeå lappmark från 1671 till 1900-talets början. - Umeå : Thalassa förlag, 2011
Lantmätare Gedda och notarie Holm skickades 1671 ut av landshövding Graan till de av samer bebodda trakterna inom dåvarande Umeå lappmark, senare Lycksele lappmark, för att kartlägga möjligheterna att anlägga nybyggen inom området för att öka befolkningsunderlag och skatteintäkter. Geddas karta är välkänd bland forskare men har inte varit tillgänglig för allmänheten. Holms dokumentation har tidigare inte varit publicerad i sin helhet så tillsammans utgör de den första mera utförliga skildringen av Lycksele lappmarks kolonisationshistoria.

Sarri, Andreas: Wiertotak – go firte. – Indre Billefjord : Iđut, 2010
Ursprunget till denna coffee-tablebok är en fotoutställning om bröderna Ivar och Bertil Wiertotak i Borrásgorsa i närheten av Nikkaluokta. Bilderna togs för 10 år sedan och i dag lever bara den ene av bröderna som båda under sitt yrkesliv var renskötare. Parallella bildtexter på nordsamiska, engelska och svenska.

Västerbotten 2011 : 1. – Umeå : Västerbottens museum
Västerbottens museums särskilda satsning på den samiska kulturen under 2011 avspeglar sig i årets första nummer av museets tidskrift Västerbotten. Temanumret har titeln Samiska kulturarv och artiklarna handlar om arkitektur, byggnadsvård, samiska lämningar i landskapet, umesamiska m.m. Finns som pdf-fil på museets hemsida www.vbm.se.

AKADEMISKA AVHANDLINGAR
Gjengset, Gunnar Hauk:  Matti Aikio – verk og virke. – Umeå : Universitet, 2011
Den samiske författaren Matti Aikio var verksam under den tidsperiod (1904-1929) då den norska nationalstaten växte fram och bedrev assimilationspolitik mot den samiska minoriteten. Aikio skrev sina böcker på norska men lyfte i flera av sina verk fram den samiska kulturens stora värden vilket den samtida debatten inte riktigt förstod utan misstolkade. Gjengset beskriver i sin avhandling motsättningen mellan dessa två ståndpunkter och visar hur Aikio själv med åren fick större förståelse för den samiska kulturens mångfald. Gjengset har tidigare skrivit en biografi om Matti Aikio utgiven 2004 på det samiska förlaget ČálliidLágádus.

Hansen, Ketil Lenert:  Ethnic discrimination and bullying in relation to self-reported physical and menthal health in Sami settlement areas i Norway. – Tromsö : Universitet, 2011
En alldeles färsk avhandling som rönt stor debatt i Norge. Hansens resultat visar nämligen att över en tredjedel av den samiska befolkningen i Norge känner sig diskriminerade i skolan, i arbetslivet och i den egna lokalmiljön. Ju fler samiska markörer du har och bor du utanför det samiska kärnområdet, desto mera diskriminerad blir du. Konsekvenserna av diskrimineringen ger utslag på hälsan i form av psykisk stress, depressioner och ångestsymtom.

Kaiser, Niclas:  Mental health problems among the Swedish reindeer-herding Sami population  in perspective of intersectionality, organisational culture and acculturation. – Umeå : Universitet, 2011
Avhandlingen är en del i ett projekt som har sin upprinnelse i en sameby med flera självmord bland renskötande yngre män. Projektets övergripande syfte var att söka kunskap om olika aspekter av psykisk ohälsa bland svenska renskötande samer och att fördjupa kunskaperna kring erfarenheter av att vara renskötare. Se http://www.samer.se/GetDoc?meta_id=3693

Myrvoll, Marit:  Bare gudsordet duger – om kontinuitet og brudd i samisk virkelighetsforståelse. – Tromsö : Tromsö universitet, 2010
Avhandlingen är en studie av religiositet och tro i ett samiskt lokalsamhälle i dag. Under åtta månader gjorde Myrvoll sitt fältarbete i samhället Musken i Tysfjord. Hon undersöker hur den laestadianska tron präglar vardagslivet i detta samhälle där församlingshuset är centrum i den kristna gemenskapen. ”Det enda vi har bytt ut är den översta raden av gudar” säger en kvinna i lokalområdet  för att förklara hur samisk tro och verklighetsuppfattning har utvecklats efter religionsskifte, då kristendomen/laestadianismen fick fotfäste bland bygdens folk.

IngaBritt Blindh

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?