Några intensiva veckor i Högsta dostolen är nu över för samebyarnas företrädare.
Efter veckor av intensiva förhandlingar i HD och två månaders domskrivande är nu tvisten över. Samebyarna fick rätt mot 104 markägare i Nordmaling. Foto: Patrick Trädgårdh.
2011-04-27

Processandet över

Efter 13 års processande har alla inhemska rättsinstanser behandlat Nordmalingsmålet. Högsta domstolen har nu fastställt hovrättens dom i det så kallade renbetesmålet, om rätten till renbete, till samebyarnas fördel.
Den 20 januari 2006 kom den första samiska segern efter mer än 40 år av markprocesser.
Samebyarna Vapsten, Ran och Umbyn i Västerbotten vann det uppmärksammade Nordmalingsmålet. En process som väckt stor uppmärksamhet och tingsrättens dom är av principiellt stor betydelse.

Efter överklagande från markägarna fastställde Hovrätten samebyarnas rätt till renbete den 19 september 2007. Den bevisning som samebyarna lagt fram i målet visar att de har en sedvanerätt till vinterbete i en trakt som omfattar de 104 fastighetsägarnas marker.

Markägarnas förlust i Hovrätten ledde till en ny överklagan. Till Högsta Domstolen (HD). Efter tre veckor av förhandlingar och två månaders domskrivande har nu HD satt punkt.

De tre samebyarna har en hävdvunnen rätt till renbete på privat mark i Nordmaling. I grunden handlar det alltså om en tvist mellan ägande och brukande, men också om urfolks rättigheter.

Med samiska ögon sett är det absurt med juridiska processer som kommer fram till att rennäringen inte har existerat i stora delar av Norrland.
-Det känns så självklart att nomadiserade samer och deras renhjordar alltid flyttat från fjäll till kust. Det är ingen modern företeelse som samerna kommit på under det senaste decenniet utan den sina enkla biologiska förklaringar och djupa historiska rötter, anser samebyarnas företrädare.

Samebyarnas expertvittne, historikern Lennart Lundmark, tvivlar inte en sekund.
- Jag är fullkomligt säker på att det förekom renbete i Nordmaling åren före 1893.
- Står du fast vid detta i dag? undrade samebyombudet Lars Melin under förhöret i HD..
- Absolut! blev Lundmarks svar.

Markägare i både Norrbotten och Västerbotten har följt processen med stort intresse. En samisk förlust hade sannolikt resulterat i nya stämningar.
”Urminnes hävd” ger samebyarna rätten att låta renarna vinterbeta i Nordmaling, anser samebyarna. Markägarna, som får juridiskt och ekonomiskt stöd av Lantbrukarnas riksförbund, LRF, tycker att äganderätten väger tyngre.

SE BILDSPEL FRÅN HD -klicka på bilden
Kändiskocken och skådespelaren Per Moberg samtalar med samebyföreterädare.
Kändiskocken och skådespelaren
Per Moberg berättar om sin samiska
påbrå för samebyföreträdarna.

Nils Gustav Labba

Intressant

samebyarna vann renbetesmålet efter veckor av förhandlingar i HD. Vår fotograf Patrick Trädgårdh var på plats under sista veckan.
>>>se hans bilddokumentation

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?