Kända filmare från hela världen debatterar urfolksfilm. Foto: Ann Holmgren

Urfolksfilmare från hela världen träffas

Indigenous Film Conference var en tredagars konferens i Kautokeino med fokus på film från urbefolkningar. Samisk filmsenter stod som arrangör för evenemanget och det var en imponerande samling gäster de lyckades samla ihop, med representanter för tunga institutioner som Isuma -TV och Sundance Film Festival, såväl som filmarbetare med praktiska erfarenheter från filmskapande.
En väldigt positiv stämning kännetecknade Indigenous Film Conference, en filmkonferens i Kautokeino. Fokus låg på historierna, gemenskapen och potentialen. Problemet med pengar, som ofta hamnar i centrum i filmbranchen, är här en marginell fråga. Ett exempel på denna linje är att alla talare har fått uppmaningen av samisk filmsenter att ta med en historia och placera i giisan som står placerad mitt på scenen under konferensens tre dagar. Historierna i centrum. Där all film börjar.

Vad kan då det samiska filmsentret lära sig från kollegorna i andra länder?
På torsdagen talade den inuitiske filmproducenten Paul Quassa från Canada. Isuma -TV, som han arbetar med, producerade bland annat "The fast runner" 2001, en film nått såväl åskådare som filmkritikers hjärtan. Quassa berättar att de var noga med att allt skulle vara autentiskt: kläder, språket, rekvisitan. Alla skådespelare kommer också från det lokala samhället. Isuma productions är till för att förmedla sin egen blick på historien, därför skapar man filmerna och därför tar man det också ett steg vidare, exempelvis genom att göra undervisningsmaterial kopplat till filmatiseringarna.
Quassa betonade urbefolkningarnas styrka: man använder sig av historier som aldrig tidigare offentligt berättats, till skillnad från Hollywood som repeterar sig. Han betonar att våra förfäder har gett oss kunskap, och att vi måste vårda den. Därför arbetar han aktivt med isumatv.com med att göra inuitproducerad film tillgänglig för inuiter över hela Kanada.

Cory Generoux är producent från National Film Board of Canada. Själv är han indian och var med och initierade resor runt Kanada när indianerna själva inte kunde komma till Montreal för att berätta sina historier. Han arbetar huvudsakligen med dokumentärfilmsprojekt och är stolt över de starka kvinnliga regissörerna som finns i Kanada. Generoux tar fram en fläta av sötgräs, den viktigaste medicinen i hans stam. Detta sötgräs använder han till sin liknelse: människor växer inte själv, lika lite som sötgräset som behöver andra växter för att kunna stå upp och växa sig högre. Så hör vi människor ihop. Så kan urbefolkningsfilmare stötta varandra, globalt. Om man skapade en internationell grupp av urfolk med fokus på film kan man få en enorm kraft och en stor internationell publik. Detta kan sedan sprida sig politiskt.

Bird Runningwater är chef på Sundance Film Institute, en av världens största filmfestivaler, och världens största filmfestival för urfolksfilm. Han höll ett trollbindande föredrag, fullt av personliga historier blandade med praktisk information och exempel. Runningwater kom till Sundance Film Institute för tio år sedan och arbetar nu aktivt för urfolksfilmare vidareutveckling. Runningwater har tagit initiativ till "native lab", ett forum där urfolksfilmskaparna får utveckla sina historier utan kommersiella krav. I förlängningen är målet att flytta runt "native lab" mellan olika urfolk, eftersom en gemensam plattform är viktigt för filmarbetare. Filmbranchen i övrigt är så genomsyrad av tävlan att det är viktigt att stödja varandra och vara positiva. Tillsammans är vi starka.

Även Jason Ryle, chef för Imaginative.org, en filmfestival för urfolk, betonar vikten av att vi ger varandra stöd. Vi behöver skapa en stödjande, kärleksfull stämning. Då har vi kraft att ändra världen på vårt sätt, med vår röst, med våra traditioner.

En paneldebatt hölls sedan mellan representanter för Norska Filminstitutet, Svenska Filminstitutet och Finska filmfonden, samt Runningwater från Sundance Film Institute och filmskaparen Nils Gaup. Irina Krohn från finska filmfonden talade om den magiska världen som ofta presenteras i film gjorda av urbefolkningsfilmare. Västvärlden har förlorat känslan av det heliga och här har urfolken en viktig roll att spela. Filmkonsulenterna konstaterade en brist på kulturell kompetens i SFI såväl som NFI. Det är svårt för dem att förstå den samiska kontexten; konsulenterna flyttar fokus till det område de själva förstår. Därför behövs ett starkt samiskt filmcenter för att självständigt utveckla sin röst. Och det måste vara resursstarkt, eftersom det måste göras många filmer för att få fram någon bra.

Så, sammanfattningsvis kan man säga att konferensen belyste att de unika historierna är den viktigaste tillgången urfolken har. Många förespråkade en gemensam filmcirkel i denna miljö där folken tar handen till kameran och kontrollen över den egna historien, i samarbete med varandra. Det var dagar som fyllde deltagarna med såväl kunskap som inspiration.

ANN HOLMGREN

Intressant


Paul Quassa filmproducent från Canada.


Cory Generoux är producent från National Film Board of Canada.


Bird Runningwater är chef på Sundance Film Institute, en av världens största filmfestivaler, och världens största filmfestival för urfolksfilm.  Foto: Ann Holmgren

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?