Ellacarin Blind är koordinator för det samiska programmet under Kulturhuvudstadsåret 2014. Foto: Patrick Trädgårdh
Ellacarin Blind är koordinator för det samiska programmet under Kulturhuvudstadsåret 2014. Målet är att visa upp mångfalden av samisk kultur: modern musik, jojk, hantverk, modern design, konst, modern konst och rennäringen från hela Sapmi. – Men allt hänger på att folk engagerar sig och kommer in med idéer, säger Ellacarin Blind.
2011-11-28

Åtta årstiderna är den röda tråden

Samer.se har träffat Ellacarin Blind, koordinator för det samiska programmet 2014. För henne är det själva frågan som är konstig. Hon hoppas att 2014 en gång för alla ska sudda ut Umeås vita fält av historielöshet kring den samiska närvaron.
Lund har lika mycket gemensamt med de gotländska raukarna som Umeå har med samerna” sa Richard Wilford projektledare för Lunds ansökan, när det 2009 stod klart att Umeå vunnit kampen om Kulturhuvudstadsåret 2014 före Lund. Vinsten kammades hem mycket på grund av ramverket för programmet där de samiska åtta årstiderna ska löpa som en röd tråd genom hela 2014 i Umeå.

Att Umeå kommun ingår i renarnas vinterbetesområden för samebyarna Ran, Vapsten, Ubmeje tjeälddie, Gran och Svaipa räknades plötsligt inte i de beska kommentarerna. Inte heller den dokumentation som tagits fram kring samernas sedvanemarker där bland annat Umeå finns med.

Men projektledarens yttring är knappast unik, trots att Umeå nu dessutom utsetts som ett av Sveriges förvaltningsområden för samiska.
– Jag hör ständigt kommentarer om samer egentligen har något med Umeå att göra, även här i Umeå. Och senast i somras fick jag frågan av en kvinna som bor utanför Umeå om jag kunde tala svenska. Det är tråkigt med så stor okunskap, det föder i sin tur fördomar, säger Ellacarin Blind, från Samernas Riksförbund och koordinator för den samiska programdelen för Kulturhuvudstadsåret 2014.

– Folk vet inte att det i början av 1900-talet betade renar där Umeå universitet ligger idag. Det är viktigt att få fram att det funnits samer här, och finns fortfarande, säger hon.

Ellacarin Blind ser det samiska programmet för Kulturhuvudstadsåret som ett stort informationsprojekt. Dels hoppas hon att det ska öka kunskapen om samer i hela det svenska samhället och övriga Europa, dels att det ska stärka identiteten hos de samer som idag bor i Umeå.
– Jag tror att även vi samer har liten kunskap om närvaron här.

Det innebär, befarar hon, att man som same i Umeå kan känna sig historielös, rötterna finns någon annanstans.
– Och man har svårt att bemöta kommentarer om att det inte skulle finns samer traditionellt här.

Men det görs ändå redan en del, påpekar hon. Såhkie-Umeå sameförening ordnar till exempel varje år Ubmejen Biejvieh/Samiska veckan.
– Det är många som upptäckt sina egna samiska rötter via den och vill veta mer om sitt ursprung. Det är kul.

Umeå kommun har avsatt 100 Mkr för hela Kulturhuvudstadsprogrammet, i övrigt måste pengar sökas från organisationer och myndigheter. Än så länge är det till exempel klart att Kulturhuvudstadsåret smygs igång med en marknadsföringsturné med bland annat Icehotel från Jukkasjärvi ute i Europa hösten 2013. Invigningen för 2014 är planerad i stora drag, Mänskliga rättighetsdagarna är inplanerade för Umeå och så även en stor sångfestival med sångare från Europas olika regioner med minoritetsspråk.

Totalt finns hittills ett 20-tal projektidéer inkomna. Dessutom finns en rad organisationer som planerar egna program.
– Jag vill att det samiska ska ingå som en naturlig del i hela Kulturhuvudstadsprogrammet så att det inte blir endast i enskilda projekt, säger Ellacarin Blind.


CAMILLA ANDERSSON

Intressant

Vi har också träffat fyra ungdomar i Umeå med samiskt ursprung som berättar om sina relationer till de samiska rötterna och identiteten. Möt Edvin Wiktorsson, 14 år, Simon Barruk, 17 år, Linnéa Njaita, 23 år, och Sandra Luring Jonsson, 24 år.  Läs

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?