Böcker av samiska författare. Foto: Anna Skielta

Det finns en hel del nytt i bokväg att fördjupa sig i. Foto: Samiskt Informationscentrum.

2012-02-17

Böcker att läsa 2012

Samiskrelevant material produceras inte i samma strida ström som exempelvis kokböcker och deckare men det lilla som utkommer är både intressant och efterlängtat. Här är ett urval böcker och skrifter som utgivits på olika förlag i Sverige och Norge under det senaste halvåret – så håll till godo!
Baglo, Cathrine:  På ville veger? – levende utstillinger av samer i Europa og Amerika. – Tromsö : Universitetet, 2011
Författaren till den här avhandlingen har gjort ett pionjärarbete när hon kartlagt de närmare 400 samer från Sverige, Norge och Finland som under 1800-talet och 1900-talets början visade upp sig med renar och bohag runt om i världen. Hon ger bakgrund till framväxten av dessa ’levande utställningar’, berättar om hur de mottogs av samtiden och varför de i slutet av 1930-talet helt försvann. Dessutom filosoferar hon lite över vad de medverkande samerna kan ha haft för utbyte av det hela.

Brynn, Grace:  Eirik Myrhaug – sjaman for livet. - Oslo : Nova, 2011
Eirik Myrhaug är en känd shaman/nåjd i Norge som under årens lopp botat och hjälpt många människor. Men när han själv drabbades av cancer fick han ta hjälp av skolmedicinen. Bokens författare berättar om hans uppväxt och bakgrund i sjösamisk miljö, om hans karriär, hans ekologiska och samiska engagemang.

Hedlund, Cecilia:  Ii dušše duoddaris! – lärobok i nordsamiska. – Uppsala : Universitetet, 2011
Det här är en lärobok för nybörjare i nordsamiska på universitetsnivå. Förutom korta texter innehåller boken grammatik, övningar med facit och en CD med texterna inlästa.

Hovden, Magne:  Sameland. - Stockholm : Lind & Co, 2011
Konsten att göra lättförtjänta pengar på samer – det är vad den här dråpliga romanen handlar om. Två smålata kompisar får idén att bygga upp ett ’Sameland’ som ska locka turister och ge dem själva snabba cash. Det är bara det att de har ytterst dåliga kunskaper om samisk kultur, så saker och ting utvecklar sig inte riktigt som de tänkt sig. Det norska originalet utkom 2010 och redan innan boken kommit i tryck var filmrättigheterna sålda.

Ijäs, Arne  Johansen:  Samisk pressehistorie – fra Muitalaegje til Ávvir. – Karasjok : ČalliidLágádus, 2011
För nästan 150 år sedan utkom den första tidningen på samiska, Muitalaegje. Författaren ger en kort historik/översikt över vad som hänt sedan 1873, vilka samiska tidningar i Sverige, Norge och Finland som genom åren utkommit och utgått och hur dagens utgivning ser ut Boken riktar sig i första hand till journaliststudenter men kan med fördel läsas av alla som är intresserade av samisk presshistoria. Parallelltext på nordsamiska och norska.

Lansgren, Kristina:  Mamma har ett eget moln. - Byske : Snickarsmedjan, 2011
Författaren, som själv är same och tidigt blev moderlös, vill med den här barn- och ungdomsboken ge sin bild av hur renskötande samer levde på 1950-60-talet. Ur ett barns perspektiv berättar hon bl.a. om den mödosamma flyttningen per båt till sommarvistet, om vardagslivet i sommarlägret Vaisaluokta, om sina upplevelser på nomadskolan i Jokkmokk. Låtsaskompisen Pippi-nella finns hela tiden med – hon lyssnar och kommer med goda råd.

Pavval, Anne:  Sagan om Buolla. – Harads : Varda, 2011
Bilderbok med illustrationer i akvarellteknik som handlar om pojken Nils Johan och han två kompisar, tamhärken Buolla och hundvalpen Jojo och deras äventyr under ett renskötselår.

Päiviö, Nils-Johan:  Från skattemannarätt till nyttjanderätt – en rättshistorisk studie av utvecklingen av samernas rättigheter från slutet 1500-talet till 1886 års renbeteslag. – Uppsala : Universitetet, 2011
Avhandlingen är en rättshistorisk studie av samernas markanvändning och hur den förändrades över 200 år från en klar äganderätt till en oprecis nyttjanderätt. I takt med att demokrati infördes i Sverige försvagades samernas markrättigheter. Efter 1750 flyttades samernas ekonomiska fokus från jorden till hjorden konstaterar Päiviö.

Sametingsvalg – velgere, partier, medier / Eva Josefsen og Jo Saglie (red.). – Oslo :  Abstrakt forlag, 2011.
Den här boken är resultatet av den första systematiska valforskningen som gjorts om det norska Sametinget. Den genomfördes i samband med det senaste sametingsvalet 2009. Boken riktar sig i första hand till forskare, studenter och samepolitiker men naturligtvis också till alla intresserade av samepolitik.

Stålnert, Birgitta:  Jakten på den försvunna samiska dansen. – Umeå : Centrum för Samisk forskning (Universitet), 2011.
 ”Det här är berättelsen om hur koreografen Ola Stinnerbom till slut fann bevisen på att det verkligen har funnits en samisk danstradition”, säger författaren om bokens innehåll.

Turi, Johan:  Min bok om samene. – Karasjok :  CalliidLágádus, 2011
Originalutgåvan av den samiska klassikern Muitalus sámiid birra utkom med nordsamisk och dansk parallelltext år 1910. 2010 utgavs en ny samisk version, en s.k. jubileumsutgåva, med anledning av 100-årsdagen. Boken har under årens lopp översatts till flera språk, men konstigt nog inte till norska förrän nu. Harald O. Lindbachs norska översättning utgår från den samiska nyutgåvan.

Walkeapää,  Lars J.:  Lainiovuoma-samernas gamla renflyttningar till Norge – om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet. – Uppsala : Centrum för Biologisk Mångfald,  2012
Walkeapää började redan på 1960-talet dokumentera de nordligaste samebyarnas årliga flyttningar till sommarbeteslanden i Norge genom intervjuer, fotodokumentation och arkivstudier vilket resulterat i denna bok om lainiovuomabornas flyttningar och den 2009 utgivna boken om könkämäsamernas flyttningar och sommarliv.

IngaBritt Blindh

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?