300-400 personer hade samlats för en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm. Foto Johan Jeppsson
2012-11-20

Manifestation den 17 nov


Lars Guttorm Blind, Jokkmokk, Tuorpons samebyJan Lindholm, Skaraborgs Naturskyddsförening, tar emot budkaveln som åkt genom landet som en protest mot gruvdriften.


Medverkade på vid manifestationen i Stockholm var Nätverket Budkavlen med stöd av Urbergsgruppen, Ojnareväktarna, Naturskyddsföreningen Gotland, Fältbiologerna, Arbetsgruppen Bevara Fjällmarken, Aktion Rädda Vättern, Inga gruvor i Jokkmokk, Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby och Aktion mot fossilgasutvinning på Öland.


Max Mackhe, (th) underhöll tillsammans med Emanuel Söderberg på violin.


Bo Olofsson, professor i hydrogeologi vid KTH, berättade om farorna för vattnet under föreläsningen på Södra Latin.


Niila Inga, renskötare, (th) fanns med på Medborgarplatsen.


Sofia Jannok, samisk artist, underhåller på Södra latin i Stockholm

FOTO: JOHAN JEPPSSON
Intressant

Till Sveriges regering.

Ni är valda av svenska folket för att långsiktigt förvalta vårt land och se till dess medborgares
bästa intresse. Vi skriver detta brev till er för att uppmana er att ta ert ansvar. Lyssna på er egen befolkning! Gå inte de utländska storbolagens ärenden! Utarma inte
Sverige! Gruvnäringspolitiken får inte lämna ett Sverige efter sig som är utplundrat på mineraler och oersättliga naturvärden.

Svenska skattemedel betalar för infrastruktur och Bergsstatens kunskapsuppbyggnad så att utländska bolag på enklast möjliga sätt ska kunna plocka naturtillgångar ur Sveriges berggrund. En gruva genererar arbetstillfällen under några tiotal år. Med stora dagbrott, ödelagda landskap och förstört grundvatten försvinner för evigt jobb inom jordbruk, skogsbruk, rennäring, förädling av jordbruksprodukter, turism och alla dess närliggande branscher som handel, transport, byggindustri och hantverk, fiske och jakt. Turismen omsätter mer pengar än stål- järn- och bilexporten tillsammans. Turister kommer inte till Sverige för att titta på dagbrott. Rent vatten är en sällsynt resurs på jorden som vi människor inte klarar oss utan. Att låta stora gruvbolag riskera den är helt förödande! Det rimmar väldigt illa med det hållbara samhälle som ni politiker pratar om.

En budkavle kom från Ojnareskogen på Gotland till Girjas och Laevas samebyar i Kiruna. Budkavlen har nu rest till Jokkmokk, Tärnaby, Vättern, Öland och Skåne. Vi har samlats här i Stockholm idag för att ta avstånd från en gruvpolitik som permanent skadar vår miljö och ekonomi. Fler kommer att ansluta sig. Tillsammans utgör vi en stark röst, och vi kräver:

Skärp minerallagen - den får aldrig äventyra människors livsmiljö och möjlighet att försörja sig!

MKB skall utföras av en oberoende part!

MKB ska ta upp motparternas argument!

Inför rätt för kommuner att säga nej till exploatering av mineral, kalk, sand och berg!

Kräv noggranna prövningar i tidiga skeden innan prospekteringar påbörjas!

Låt miljöorganisationer få rätt att överklaga prospekteringstillstånd!

Återinför stoppregeln för arter och habitat vid prövning av brytningstillstånd för täkt och
mineral!

Avskaffa bergsstatens envälde!

Ta miljömålens syfte i minerallagen och miljöbalken på allvar, till exempel tolkning av begreppet långsiktig hållbarhet!

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?