Foto: Lena Hedman
2013-02-07

Pedagogiskt pris till Njarka sameläger

I samband med Nordiskt centrum för kulturarvspedagogiks (NCK) årliga vårkonferens i Östersund mottog Njarka sameläger NCK:s pedagogiska pris. NCK föll särskilt för hur man på Njarka sameläger arbetar med berättande för att förmedla samisk historia, samiska traditioner och samiskhet idag.

Njarka Sameläger drivs av Maud och Mattias Mattson från Kalls sameby i Jämtland. Maud och Mattias är pionjärer inom samisk besöksnäring och samisk kulturturism. Lägret öppnade 1985 och genom åren har tusentals gäster från hela världen fått en inblick i det samiska livet både förr och nu.

På Njarka presenteras den samiska kulturen i en trovärdig kontext. Mottagandet sker långt bortom exoticering och exploatering av urfolk. Istället möter man en vardag där människor berättar och delar med sig av sina erfarenheter, sin historia och sina tankar. Berättartraditionen finns i det samiska och berättandet är centralt på Njarka sameläger.

Maud Mattsson är en engagerad berättare och under hennes ledning får besökaren förståelse för värderingar och förhållningssätt som ligger till grund för hur det samiska tar sig uttryck idag. Begreppet hållbar utveckling får en djupare innebörd genom de tankar som förs fram kring respekt för miljö, djur och människor. Njarka Sameläger är en plats där fördomar kan bli till samförstånd och mytbildning till kunskap.

- Det känns otroligt roligt och hedrande att motta ett sådant fint pris. Det är en bekräftelse på att det vi gör är bra, säger Maud Mattson, Njarka sameläger.


- Vi behöver fler sådana platser i dagens samhälle, liksom vi behöver höja den generella kunskapsnivån vad gäller samisk historia och samiskhet idag, säger Sofia Kling från Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik.

NCK:s pris, som bland annat består av en prissumma om 25 000 SEK, delas ut en person eller institution som står för storartade insatser inom fältet kulturarv och lärande.

MARIE ENOKSSON

Intressant

Så löd nomineringen "Istället möter man en vardag där människor delar med sig av sina erfarenheter och sin historia. På ett inkluderande sätt får besökaren förståelse för tankemönster och grundläggande etiska värderingar som ligger till grund för samisk kultur. Berättelser, t ex om björkens användbarhet i allt från bark till sav, ger ett perspektiv på hur människan är en liten del av ett stort kretslopp. Begreppet hållbar utveckling får en djup och betydelsefull innebörd genom de tankar som förs fram kring respekt för miljö, djur och människor."

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?