Lars Stenberg och hans familj har en kåta och ett härbre i Lappstaden. Foto : Marica Blind
Lars Stenberg guidar bland häbren och kåtor i Lappstaden, Arvidsjaur. Foto: Marica Blind
Kyrkstaden i Arvidsjaur

Bakom några gråa höghus finns Lappstaden som består av ett åttital härbren och kåtor. Allt är stilla när jag och Lars Stenberg går längst den upptrampande stigen i snön.  Vi stannar bredvid kåtan som familjen Stenberg äger. Det är stilla. Om vi varit här under Storstämningshelgen hade det varit liv och rörelse.

Lars Stenbergs familj äger en kåta och ett härbre i Lappstaden. Kåtan som står några meter från härbret, som Lars far byggde 1952. Härbret byggdes för att familjen skulle ha någonstans att bo när det reste de tre milen från Strömudden till Arvidsjaur. På en av härbrets långväggar har Jonas, Lars son spikat upp ett skinn. Skinnet som har hängt där några år är slitet av väder och vind.

Innan Storstämningshelg brukar Lars lägga ut renskinn i kåtan och göra det ombonat.
- Jag vill ha liv i min kåta. Tänder man en eld får kåtan och Lappstaden lite liv, säger Lars Stenberg när vi tittar mot kåtan som fått en vit snömössa.

Varje år, den sista helgen i augusti, blir Lappstaden en träffpunkt för Arvidsjaurssamerna. De privatägda härbrena och kåtorna fylls av människor för några dagar av liv och rörelse. Och precis som Lars Stenberg kokar de kaffe och bjuder in sina vänner för att utbyta minnen.
På den öppna gräsytan mellan kåtorna och härbrena hålls lassokastningstävlingar, renköttsauktion och gudstjänster. Där finns även en liten marknad där samiska företagare säljer olika produkter och mat.

Sedan 1700-talet firas Storstämningshelgen i Lappstaden den sista helgen i augusti.
På den tiden var Storstämningshelgen en handels- och kyrkhelg. Till Storstämningen kom samerna för att handla med birkarlar, betala böter, döpa sina barn, gifta sig och begrava sina familjemedlemmar som avlidit under sommaren.

De öppna gräsytorna är den vårvinterdag som jag och Lars Stenberg besöker Lappstaden täckt av ett tjockt täcke av vitsnö. Lappstaden kom till i en tid när kommunikationerna var dåliga och skogssamerna behövde någonstans att bo när de rest de många milen till Arvidsjaur. Lappstaden har funnits i Arvidsjaur sedan 1700-talet och på 1820-talet flyttades den till sin nuvarande plats, 100 meter från Arvidsjaurs kyrka.

Lappstaden, som idag även är ett välkänt turistmål, har haft ett rivningshot över sig. Kommunen vill förvandla området till ett bostadsområde. När läraren Karin Stenberg, som även var faster till Lars Stenberg, hörde talas om kommunens planer åkte hon på eget initiativ till riksantikvarieämbetet i Stockholm för att rädda området. Hon lyckades och 1976 fick Lappstaden ett byggnadsminnesskydd.

Det äldsta härbret är från 1700-talet och det yngsta byggdes så sent som 1996. Det var i samband med en utbildning i gammal byggteknik. Ett härbre är en bod som står på pelare en bit ovanför marken och det gör att träet skyddas från markens fukt. Lars Stenberg säger att härbren kan stå i flera hundra år bara man byter ut takstockarna när det murknat. Kåtorna som står direkt på marken är mer utsatta för fukt och är därför ruttnar stockarna fortare. Ingen av kåtorna är därför äldre än 50 år.

Snön ligger djup runt Lars Stenbergs kåta och men om några månader när snön är borta kan han åter koka kaffe över öppen eld.

Text och foto: Marica Blind

Senast ändrad: 2014-02-14
Visste du att
...


Lars Stenberg


I Lappstaden finns 33 kåtor och 52 kåtor.

Häbren är samma sak som en bod. Om man byter timmerstockarnas i häbrets tak när det börjar murkna då kan häbret bli flera hundra år gammalt. 

Den äldsta byggnaden är ett häbre byggt på 1700-talet. Den yngsta är byggd 1996.

Storstämming var förr en marknads- och kyrkhelg.

Alla kåtor och häbren i Lappsataden är privatägda.

Det finns fyra Lappstäder i Sverige. Arvidsjaur, Fatmokke, Malå och Ankarede.

Lappstäder hade förr i tiden samma funktion som Kyrkstäderna i tillexempel Gammelstaden, Öjebyn och Skellefteå.

Birkarlarna var handelsmän som verkade i Torne-, Pite- och Lulelappmark.

Under sommaren kan du gå på guideturer i Lappstaden.