Foto: Hans Olof Utsi
2013-09-17

I Arktiska rådet finns urfolken representerade

I Arktiska rådet har urfolk ett mer självklart inflytande än ofta annars. Samerådet och ytterligare fem urfolksorganisationer är permanenta deltagare i Arktiska rådet, som åtta stater bildade 1996. Tio procent av Arktis fyra miljoner invånare hör till urfolken

- Kanske är det så mycket vi kan påverka. Eller mindre, för i flera länder hör vi urfolk till de fattigare bland invånarna, säger Erik Gant, generalsekreterare vid Arktiska rådets urfolkssekretariat, Indigenous Peoples Secretariat.
Gant understryker att också det symboliska inflytandet har ett värde. Bara de sex urfolksorganisationerna är permanenta deltagare i Arktiska rådet. Andra intresserade stater och organisationer kan bli observatörer.

När Arktiska rådets ministrar träffas i Kiruna i mitten av maj för att avsluta Sverige två-åriga ordförandeskap syns representanter från urfolken överallt; i arbetsmöten vid kafffeborden, på scenen, på mingel och fina middagar och i tv-rutan, bakom USA:s och Rysslands utrikesministrar. Andra demonstrerar med plakat som ”No arctic mining” utanför toppmötet.

Alla sätt att föra fram tankar och argument är viktiga, säger Samerådets vice ordförande Åsa Larsson Blind. För det inre arbetet, som hon har deltagit i, betyder det mycket att Arktiska rådet i grundläggande dokument slår fast hur viktig bland annat traditionell kunskap och rätten till traditionellt levnadssätt är.
- Vi påverkar, på alla nivåer och hela vägen. I Sverige kämpar vi för att bli erkända som en part. I Arktiska rådet är vi det! John Kerry, USA:s utrikesminister sa i Kiruna, så att alla hörde, att de permanenta deltagarna har en viktig roll nu och i framtiden, säger Åsa Larsson Blind.

Det riktiga jobbet görs av sex arbetsgrupper. En av dem har människors vardag och hållbar utveckling i fokus, Sustainable Development Working Group, SDWG. Vice ordförande har de senaste två åren Helena Omma, studerande i Porjus, varit:
- Sverige sa att de ville att SDWG skulle få en större roll inom Arktiska rådet. Det är viktigt. Folk ser på Arktis som en ödemark, sista vildmarken, men för mig är det mitt hem, ett kulturområde.
Har ”the human dimension”, som det kallas, börjat spela en större roll?
- Ja, kanske tack vare att Sverige som ordförande började arbeta med och om företag. Business är ju viktigt - och mänskligt, ler Gunn-Britt Retter, ansvarig för Samerådets avdelning för Arktis och miljöfrågor.

Uppvärmningen av Arktis går snabbare än på andra håll i världen. De industriella och ekonomiska intressena accelerar därmed också. En föreläsare formulerar det ”Arctic change - Rapid change”.

Samerådet, med medlemsorganisationer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland, kräver totalt stopp för gruvetableringar i Sápmi, eftersom det saknas regelverk för samernas rätt. Det borde vara samerna som säger ja eller nej till gruvor i det samiska området, menar Samerådet, Sámi council.

Samtidigt har svenska ordförandeskapet fått kritik för att vara för mesigt i miljöfrågan, att inte ha tagit strid för människor och natur, mot olja- och gasutvinning. Till sitt försvar påminner svenska tjänstemän om att Sverige är en ganska liten spelare i arktiska storpolitiken och måste söka minsta gemensamma nämnare med jättar som Ryssland, USA och Kanada. 

- Sakta men säkert får vi in våra perspektiv. Inget går av sig självt. Bara för att det går långsamt kan vi inte lägga av. Se på FN:s urfolksdeklaration. Den är frukten av att urfolksrepresentanter länge slet och nötte i FN-systemet - och nu har vi den! säger Samerådets Åsa Larsson Blind.

PIA SJÖGREN

Intressant


Samerådets vice ordförande Åsa Larsson Blind. Foto: Pia Sjögren


Erik Gant, generalsekreterare vid Arktiska rådets urfolkssekretariat, Indigenous Peoples Secretariat.


Helena Omma  tidigare vice ordförande i  Sustainable Development Working Group, SDWG. Foto: Pia Sjögren

Arktiska rådet består av de åtta arktiska staterna Danmark (med Grönland och Färöarna som ständiga bisittare), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA.

Sex internationella organisationer som representerar ursprungsfolk i Arktis deltar som permanenta deltagare;
- Aleut International Association (öarna i Berings hav mellan USA och Ryssland)
- Arctic Athabaskan Council (Kanada och USA)
- Gwich'in Council International (Kanada och USA)
- Inuit Circumpolar Conference (Grönland, Kanada, USA och Ryssland)
- Saami Council (Norge, Sverige, Finland och Ryssland)
- Russian Association of Indigenous Peoples of the North (samlar ett femtiotal ursprungsfolk i Ryssland).

Nu tar Kanada över ordförandeskapet med hälsominister Leona Aglukkaq i täten. Hon är själv inuk (inuit).
 

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?