Karta över samebyarna
Kartan över samebyarna är ritad av Anders Sunesson, Tecknade bilder och illustrerar samebyarnas indelning och betesområden. Illustration : Anders Sunesson

Karta över samebyarna i Sverige

Kartan redogör för samebyarnas renbetesområden. En sameby drivs som en ekonomiskförening som organiserar renskötseln och är ett geografiskt område som nyttjas för bland annat renbete, jakt och fiske. En sameby är alltså inte som många tror en by där det bor samer.
Det finns 51 samebyar i Sverige, 33 av samebyarna är fjällsamebyar och 10 är skogssamebyar. Den skogssamiska renskötseln är mer stationär.  Åtta är så kallade koncessionssamebyar, där renskötsel bedrivs med särskilt tillstånd. Renägarna är ofta icke-samiska markägare medan tillståndet att bedriva renskötsel innehas av en same i enlighet med svensk grundlag.

Hela det blåmarkerade området på kartan består av renbetesmarker, sommar- och vinterbetesmarker.  Vinterbetena sträcker sig ända ner mot kusten. I Härjedalen finns områden där samebyarna förlorade sin vinterbetesrätt i det så kallade Härjedalsmålet, dessa områden har vi inte valt att redovisa eftersom områdena nyttjas som renbete genom avtal med markägarna.

De vita sträcken visar gränser mellan samebyarna.  De gränser som redovisas är fastslagna gränser. Vissa vinterbeten kan även sambetas med andra samebyar.
Lappmarksgränsen är markerad med grått,  området innanför den var samernas land och erkändes vid flera tillfällen av Gustav Vasa.  Lappmarksgränsen fastställdes senare 1751 för att skydda samerna mot de nybyggare vid kusten som både jagade och fiskade på deras marker.  

Odlingsgränsen är markerad med grönt och drogs upp 1867 som ett slutgiltigt skydd för de samer som levde på renskötsel, jakt och fisk eftersom Lappmarksgränsen inte respekterades.   Väster om gränsen skulle det inte finnas nybyggen varken samiska eller svenska med undantag för de nybyggen som Lappbyarna tidigare hade godkänt.

Jämtland , Härjedalen och norra Dalarna omfattas inte av lappmarksgränsen med största sannolikhet för att dessa områden redan då var för betydelsefulla för statsmakten.  I samma tid som Lappmarkgränsen bekräftades av Gustav Vasa  kom en förordning att samerna i Dalarna, Hälsingland och Västmanland  skulle deporteras till Lappmarken.

Anna Skielta

Kartan som PDF

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?