Lästips 2014

Här kommer tips på nyutgiven litteratur om samer och i samiskrelaterade ämnen.

Renskötarliv : storvilt och tjäderjakter
Författare: Apmut Ivar Kuoljok
Utgiven av  Ord&visor förlag, 2013-05-24
ISBN: 9789186621568

Apmut Ivar Kuoljok har arbetat hela sitt liv som renskötare i Sirges sameby i Norrbotten. I den här boken berättar han om flyttningarna mellan de olika vistena, om livet i rajderna, om renslakt och inte minst om dramatiska jaktfärder där älg, fågel, björn, järv, varg och lo utgjorde bytet.
Läsaren får en unik inblick i de renskötande samernas nomadiserande liv och även om hur förutsättningarna för renskötseln dramatiskt förändrats i modern tid.
 

Ruvhten sijte – historia, kulturmiljöer och turism.
Text & Bild: Ewa Ljungdahl
Utgiven av Gaaltije  och Länsstyrelsen i Jämtlandslän 2013
ISBN: 978-91-979433-0-0

En skrift om samebyn Ruvhten Sijte och det samiska kulturlandskapet. Ewa Ljungdahl som är arkeolog  skriver om samebyns historia, levande och övergivna kulturmiljöer samt möten mellan samer och turister.
 


Samerna i Åre
Författare: Ewa Ljungdahl
Utgiven av Gaaltije  och Länsstyrelsen i Jämtlandslän
ISBN: 978-91-979433-7-6

För inte så länge sedan var betande renar på Åreskutan och i Ullådalen en vanlig syn på vintrarna. På Åresjön hade samerna renuppvisningar för turisterna och i Ullådalen var det renslakt varje vinter. Ewa Ljungdahl skriver om renskötseln i trakterna kring Åre , både hur det var längre tillbaka och hur det fungerar nu.

 

Sydamerna - landskap och historia
Redaktörer: Erik Norberg och Ulf Stefan Winka
Utgiven av Gaaltije  2014
ISBN: 978-91-981159-0-1

Under 2012-1014 har ett dokumentationsprojekt bedrivits på sydsamiskt område och boken är slutpublikationen och består av flertalet artiklar. Geografiskt omfattar artiklarna ett område på norsksida som sträcker sig från Rana i norr ner till Trollheimen och kustområdet i Rödöy och Romsdalen i söder och på svenska sida ett område från Malå i norr till Idre i söder ur ett både arkeologiskt och historiskt perspektiv.


Minsta lilla liv har sin joik
Författare: Maj-Lis Skaltje
Utgiven av .DAT, 2014
ISBN: 978-82-90625-76-9

Minsta lilla liv har sin jojk är en översättning från nordsamiska av boken Luondu juoiggaha, DAT 2005.
Maj-Lis Skaltje intervjuade 1992 närmare femtio samer, från Arjeplog i söder till Karesuando i norr, om deras tankar om, erfarenheter och minnen av jojken.
Berättarna, den äldsta född 1912 och den yngsta 1954, ger en bild av hur jojken är knuten till människan och hur den vuxit fram i samspelet mellan människan och naturen och renen. Dessutom ger de en bild av livsvillkoren för samerna under 1900-talet.
Boken är illustrerad med fotografier från de intervjuades privata fotosamlingar.


Smak på Sápmi - tradition, innovation och framtid
text: Victoria Harnesk ; redaktion: Victoria Harnesk och Bianca Brandon-Cox]
Utgiven av Slow Food Sápmi, 2014
ISBN: 9789198163605

Samiska mattraditioner och recept har traditionellt till stor del varit muntliga. "Smak på Sápmi" samlar dem på ett nytt sätt, som ingen annan tidigare gjort i Sverige. Boken vill sprida kunskap om samisk mat och fungera som en inspirationskälla till att laga den. Innehållet är skapat av Slow Food Sápmi i samarbete med samiska matprojekt och producenter från svenska Sápmi.


Beapmoe
Av: Svensk text Gustaf Jillker ; norsk text: Berit Ellen Gaino Jåma ; oversettere: Jonar Thomasson, Maidi Steinfjell og Maili Jåma
Utgiven av Slow Food Sápmi, 2014
ISBN: 978-91-981636-1-2

Boken är resultatet av ett Intereg-projekt kring sydsamiskt mathantverk uppdelat på två matverkstäder, en i Sverige och en i Norge. Första delen av boken beskriver aktiviteter i Sverige med en innovativ inriktning mot framtagning av kommersiellt gångbara recept. Andra delen av boken beskriver aktiviteterna i Norge där betoningen lades på det traditionella mathantverket och slakt, inklusive en stor ordlista med sydsamiska termer.

Historien och Härjedalsdomen
Författare: Lars Rumar
Utgiven av CeSam- Centrum för samiskforskning, 2014
ISBN 9789176010587

I Historien och Härjedalsdomen går landsarkivarien och forskaren Lars Rumar grundligt igenom det historiska material som åberopats i rättsprocessen i Härjedalsmålet. Han visar på hur det tolkats och lyfter fram kompletterande material som ger nya perspektiv på målet. Rumar aktualiserar historievetenskapliga och juridiska frågeställningar som är av stor vikt, eftersom Härjedalsdomens betydelse sträcker sig långt utöver de lokala tvistefrågor som den behandlar. Nästan samtidigt med rättsprocessen i Härjedalen avgjordes två liknande samiska sedvanerättsmål, Selbumålet i Norge och Nordmalingmålet i Sverige. Härjedalsdomen skiljer sig från de två andra domarna genom den avgörande roll som den historiska bevisningen tilldelades. Lars Rumar anser att Härjedalsdomen vilar på bräcklig historisk grund och på en förlegad historiesyn.

Renskötarkvinnor och livet i de sista rajderna
Författare: Lilian Ryd
Utgiven av Ordvisor förlag, 2013
ISBN: 9789186621490

I Lilian Ryds nya bok Renskötarkvinnor och livet i de sista rajderna berättar Europas sista nomader om sina liv. De bodde i kåtor och flyttade med renrajd från skog till fjäll. Familjen var nära sin renhjord året runt.
Det var en spännande tillvaro som krävde djupa kunskaper om djur och natur. Under 1900-talet förändrades allt. Kvinnor och män som arbetat i den gamla tidens renskötsel delar här med sig av nu försvunna yrkeskunskaper och tänkesätt. Vi får även veta hur kvinnorna klarade barnavård, mat, tvätt och hygien i kåtorna, och ta del av deras tankar kring kärlek och äktenskap, arbete, frihet och självbestämmande.
Boken är baserad på Lilian Ryds intervjuer med äldre samer och svenskar i Lappland, och ger helt ny kunskap om nomadlivet i norr.Nya vatten, dunkla sanningar: Industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968
Författare: Åaa Össbo
Utgiven av CeSam- Centrum för samiskforskning, 2014

I denna avhandling analyserar och beskriver Åsa Össbo den svenska vattenkraftutbyggnades politik och praktik i renskötselområdet samt vilka reaktioner detta fick inom renskötseln och det samiska samhället under åren 1910 till 1968. I början av 1900-talet byggdes de första större vattenkraftanläggningarna för elproduktion i Sverige. En av dessa var Porjus kraftstation i Stora Luleälven, i ett året-runt-område för renskötseln. I takt med att Sverige baserade sitt energibehov på vattenkraft under de kommande decennierna kom renskötselområden att hamna i fokus för ett stort antal industrialiseringar av vattendrag. Mot bakgrund av jordbrukskolonisationen, som till viss del redan undanträngt renskötseln, analyseras politiken och praktiken bakom vattenkraftsutbyggnaden, som en industriell kolonialism mot samerna och deras land

Queering Sápmi - samiska berättelser bortanför normen
Författare och fotografi: Elfrida  Bergman, Sara Lindquist
Utgiven: 2013
ISBN 9789198128208
Vem är du? Vem är du i andras ögon? Hur påverkar omgivningen dina livsval, vem du kan vara och hur du mår?

I den här boken kan du läsa berättelser som börjar i de frågorna. Livsberättelser som hittills inte fått utrymme eller som aktivt tystats ner. De som berättar är samiska personer som utmanar normer om kön och sexualitet.
Deras berättelser gäller oss alla, om vi bara vågar ifrågasätta os själva och det vi brukar ta för givet. Boken är ett av resultaten i projektet Queering Sápmi.


De tvångsförflyttade : en roman om samer och nybyggare som tvingades lämna sina hem
Författare: Birger Ekerlid
Utgiven av Birger Ekerlids förlag, 2013
ISBN 9789187391231

De tvångsförflyttade är en roman om svensk kolonialism i Sameland. Den tar upp ämnen som 2000-talets gruv-boom, 1950-talets vattenkraftsutbyggnader och 1920-talets tvångsförflyttningar av nordsamer. Romanen utspelar sig delvis i tidningsmiljö.
Romanen är den sista fristående delen i den trilogi som inleddes med Fattiga som de voro och Separatorn.

Hej Vacker
Författare: Laestadius, Ann-Helén
Utgiven av Rabén & Sjögren, 2013

I Hej vacker skildrar Ann-Helén Laestadius den första kärleken och jakten på identitet. Men det handlar också om den känsliga frågan - vad händer när man inte accepteras av sina egna? Oavsett vad man har för bakgrund är Hej vacker en bok att känna igen sig i.
 

Anna Skielta


 

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?