Folkomröstning enligt ILO-konvention 169 i en avlägsen by i bergen i Guatemala. Foto: Christin Sandberg

Folkomröstning enligt ILO-konvention 169 i en avlägsen by i bergen i Guatemala. Foto: Christin Sandberg

Urfolksaktivisten Esperanza Pérez sittande vid Marlingruvan, den största guldgruvan i Guatemala. Foto: Emanuele Satolli

2015-02-26

EU får kritik i egen rapport

Utvinningen av fossila bränslen ökar, och breder framför allt ut sig i urfolksterritorier. Den storskaliga utvinningsindustrin förstör miljön och medför brott mot mänskliga- och urfolksrättigheter. Samtidigt inverkar den på sociala relationer och orsakar ofta konflikter i lokalsamhällena. I vissa länder har det lett till våldshandlingar. Detta är EU med och bidrar till. 

Förra året beställde EU rapporten, ”Indigenous Peoples, Extractive Industries and Human Rights” - om utvinningsindustrin. Det visade sig bli kritisk läsning av utvinningen, dess negativa konsekvenser för ursprungsfolk på olika platser i världen och EUs roll.

Rapporten visar att utvinningsindustrin medför stora risker för människorättsbrott mot ursprungsbefolkningen i de områden där det pågår gruv-, gas- och oljeutvinning. Allra störst är risken i länder där staten är svag. På många plaster pågår allvarliga sociala konflikter mellan de som är för och de som är mot utvinningsprojekten, vilka ibland har orsakat våld och lett till död. Detta trots att det sedan 2007 finns universellt erkända rättigheter som borde innebära ett starkt skydd för ursprungsfolket i världen.

EUs policies uppmuntrar samtidigt investeringar i den här typen av verksamhet till exempel genom olika handelsavtal. Dessutom står EU inför en strategisk utmaning att säkerställa tillgången till råvaror till låga priser åt medlemsländerna. Detta bidrar till en ökad risk för MR-brott, skriver rapportförfattaren Julian Burger.

Han ledde FNs människorättsprogram för ursprungsfolk från 1990 till 2010.
   – Under de åren anordnade vi några av de första mötena kring urfolk och utvinningsindustrin, eftersom vi då, för femton år sedan, såg att de flesta MR-brott var relaterade till just utvinning, skriver Burger i ett mail.
  - Den här rapporten synliggjorde frågan i Europaparlamentet, även om jag måste säga att de flesta EU-parlamentariker inte är intresserade. Det främsta stödet kommer från de gröna säger Burger.

Linnéa Engström är nybliven EU-parlamentariker för Miljöpartiet. Så här säger hon om partiets inställning:
   – Vi har varit kritiska till hur gruvfrågan har hanterats i Sverige. Det har handlat om oseriösa företag, inga vinster har återinvesterats i lokalsamhällena och det har inneburit negativa konsekvenser både för miljön och den socioekonomiska situationen.

Engström räknar upp flera exempel: Vd:n för Jokkmokk Iron Mines, Clive Sinclair-Poulton, tar överhuvudtaget inte lokalbefolkningen på allvar och liknar Norra Sverige vid Grönland: ”Det finns nästan ingen som bor där och det finns inga jobb”. På frågan om lokalbefolkningens inställning frågar han ”vilken lokalbefolkning?”

Northland resources, som driver gruvprojekt utanför Pajala, misstänks ha lurat fyratusen norrländska småsparare: ”Det här är de senaste årens värsta aktiebedrägeri. Ledningen har aktivt lurat de 12 000 aktieägarna, varav 4 000 bor i grannskapet”, säger Avanzas sparekonom i en intervju.
   – Det är lokalpolitikerna som har tillåtit att företagen etablerar sig. De måste ställa krav, säger Engström.

I rapporten skriver Burger att det finns ett trovärdighetsgap mellan urfolken och företagen, vilket framför allt beror på att företagen inte respekterar ursprungsfolkens rättigheter och kommer undan ostraffat med det.

I länder med svaga stater faller ett större ansvar på företagen.
  – I vissa fall efterlyser företagen tydliga spelregler och något slags belöningssystem för ett schysst agerande, säger Engström. Hon menar att det inte funkar att konsumenterna själva ska ha koll på var råvarorna till deras prylar kommer ifrån.
    – Inte heller är bojkott av länder en väg att gå, eftersom det ofta drabbar lokalsamhällena hårt, säger Engström.

I rapporten pekar Burger på att hänsyn till ursprungsfolkens rättigheter ska skära genom alla EUs demokrati-, MR- och utvecklingsprogram. Men enligt Engström funkar det sällan utan innebär istället att det blir upp till enskilda ledamöter att driva frågan, vilket är ett tungrott arbete.
  – Det gäller att jobba konsekvent i lokala sammanhang för att komma framåt i den här typen av frågor, säger Engström som är jämställdhetsansvarig - en nyinrättad roll - i miljöutskottet. Hon tänker att en liknande roll, någon som bevakar ur ett normkritiskt perspektiv, behövs även för bevakning av ursprungsfolkens rättigheter.

Burger menar dock att trots det svala intresset så associeras Europaparlamentet politiskt med en någorlunda stark position vad gäller utvinningsindustrin och mänskliga rättigheter.
   – Särskilt tack vare dess rekommendation att kriminalisera handlingar, begångna av företag från EU, som innebär brott mot urfolksrättigheter.

Responsen på rapporten från ursprungsfolken har varit positiv, enligt rapportförfattaren.
   – Så jag antar att rapporten fångar argumenten, säger Burger. Han säger att det även inom urfolksgrupperna pågår en debatt om till vilken grad de ska verka utifrån eller tillsammans med företagen.
   – Många urfolk har dessutom en egen historia av gruvdrift, dock inte i stor skala, säger Burger.

Utvinningsindustrin går ofta under betäckningen utveckling, men är sällan hållbar på lång sikt och ger ofta lokalbefolkningen väldigt liten del av vinsten.      – Det bästa vore om vi inte fortsatte att bryta upp mark på ett så destruktivt sätt utan skyddar ursprungsfolkets mark, deras lokalsamhällen och miljön från intrång. Det skulle visa behovet av att ett annorlunda mer rättvist, miljövänligt och godartat ekonomiskt system utvecklas, säger Burger.
   – Vi är inte där än så låt oss fokusera på vad vi kan göra för att minska skadorna på människor och natur, tillägger han.

Så här säger Engström om fortsatt utvinning av fossila bränslen som vägen framåt, för tillväxt och utveckling:
   – Jätteproblematiskt. Vi försöker vända utvecklingen bort från användandet av fossila bränslen till förnybar energi. Det är en enorm process.

Om det faktum att Sverige inte har ratificerat ILO-konvention 169, vilket är en av rekommendationerna i EU-rapporten, säger hon:
– Det är jättemärkligt om vi önskar driva en politik som inkluderar alla.


CHRISTIN SANDBERG

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?