Projektledare Elena Walkeapää

2015-08-19

Hashtag #mittsápmi

Under våren och sommaren har alla som velat kunna ta del av unga samers liv genom att följa informationskampanjen #mittsápmi på Instagram. Kampanjen syftar till att sprida kunskap om unga samer till ungdomar i Sverige via snabba sociala kanaler.

Varje vecka från mars månad har en samisk ungdom fått förmedla bild och text från sitt liv till allmänheten, deltagarna fick själva anmäla sitt intresse och anmälningar kom från olika delar av Sverige.

   - När det pratas om samer så hör man ofta att vi förväntas bo inom Sápmi i Norrland och det är tydligt att det råder en okunskap ute i storsamhället när folk tror att alla samer äger renar, använder kolten som vardagsplagg och bor i kåtor på fjället, säger projektledare Elena Walkeapää.

För att bemöta detta har en fördomsbank tagits fram för att besvara de allra vanligaste fördomarna om samer. På #mittsápmis hemsida finns även 10 fiktiva samiska personer som har intervjuats för att skolelever i Sverige enkelt ska kunna göra sina skoluppgifter när ämnet om samer lyfts i undervisningen.

På hemsidan hittas även skolmaterial där lärare kan gå in och få kompletterande material till undervisning inom naturorientering, matematik och historia, fast på samiskt vis.

   - Om man inte vill lyfta fram hela den samiska historien under en lektion så kan man på detta sätt inkludera det samiska i undervisningen. Det är viktigt att nå skolan då det är där grunden sätts, och det är en naturlig arena för lärande, förklarar Elena.

På hemsidan finns också övningar och quiz för dem som är intresserade. Projektet avslutas inom kort men kampanjen lever vidare, efterfrågan finns och deltagarna själva är mycket positiva till att köra en omgång till på Instagram.

Deltagarna som har delat med sig av sin vardag på Instagram tycker att det har varit viktigt.

   – Jag får ofta frågan om att föreläsa i min egen kommun och även i andra kommuner, att komma och berätta om samer och renskötsel. Intresset för oss finns och det är bra att synas och höras, säger Jonna Blind.

- Jag tycker det är viktigt att höja kunskapen om samer och lyfta bilden som ett historiskt folk genom att visa hur vi lever idag, våra vardagsförhållanden och hur mångsidigt det kan se ut. Men också vad det är vi möts av och vilka funderingar och tankar vi har. Genom att berätta våra tankar visar vi att vi också är levande människor, menar Magnus Antaris Sandström.

Elena ser tillbaka på arbetet med positiva känslor.

   - På sista tiden har våra följare öka stadigt i antal så  det är synd att projektet snart är slut. Jag är jätteglad över att höra att kampanjen varit efterlängtad och jag hoppas att fler hittar till vår hemsida, konstaterar hon.

Hur skulle ett fortsatt arbete med #mittsápmi se ut?

   - Första steget var att väcka ett intresse med datorn som verktyg, nästa hade varit att ta steget ut och träffa ungdomar i skolan och skapa ett samtal om vad dem vill veta om den samiska kulturen, så dem får träffa oss på riktigt och se att vi inte bara finns på teve och internet, avslutar Elena.

Om #mittsápmi

#mittsápmi är ett projekt som drivs av Samiskt informationscenter, en avdelning inom Sametinget.

Webbsida: www.samer.se/mittsapmi

Instagram: @mittsapmi

Facebook: #mittsápmi

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?