Bild på tre män ur färsamlingen under Svenska samernas landsmöte 2009.
Jörgen Jonsson,ordförande för Svenska samernas riksförfund under landsmötet 2009.

Svenska samernas riksförbund

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) är en politiskt obunden intresseorganisation för rennäringen och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. 

SSR är en av de äldsta samiska organisationer som fortfarande existerar och bildades 1950 på Samernas Folkhögskola i Jokkmokk. Den drivande kraften bakom bildandet av förbundet var organisationspionjären och prästen Gustaf Park som också blev vald till riksorganisationens första ordförande.

Bildandet av en gemensam organisation hade föregåtts dels 1918 då dåvarande Vilhelmina-Åsele sameförening kallade till landsmöte i Östersund för att diskutera samernas bosättningsfråga, renbeteslagen och skolfrågan och dels av två landsmöten i Arvidsjaur, 1937 och 1948, som båda tryckte på behovet av en gemensam samisk kamporganisation.

SSR är idag en gemensam organisation där samtliga av Sveriges samebyar och 16 av Sveriges sameföreningar är medlemmar. Organisationens syfte är att tillvarata och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötseln och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.

De årliga landsmötena är SSR:s högsta beslutande organ. Landsmötena samlar, förutom cirka 90 ombud för samebyar och sameföreningar, ett stort antal intresserade samer, representanter för riksdag, regering, myndigheter samt media. Frågor som behandlas under landsmötena är frågor som speglar samernas och rennäringens aktuella situation. De senaste åren har frågor som folkhälsa, rätten till jakt och fiske, klimatet och den samiska markanvändningen, sedvanerätt och företagsutveckling diskuterats. Landsmötena arrangeras på olika platser varje år.

Landsmötet utser SSR:s styrelse.  Styrelsen består av sju ledamöter varav en ledamot representerar sameföreningarna och de övriga sex ledamöterna representerar sina regioner.  Ordförande i SSR är sedan 2009 är Jörgen Jonsson från Idre sameby i norra Dalarna. Tidigare ordförande i förbundet har varit:
 

1950-1959 Gustav Park
1959-1967 Israel Ruong
1967-1977 Anders Åhrén
1977-1990 Nikolaus Stenberg
1990-1994 Ingwar Åhrén
1994-2001 Lars Anders Baer
2002-2009Per Gustav Idivuoma
 

I Umeå ligger SSR:s förbundskansli där finns  personal som arbetar med rådgivning, medlemservice, opinionsbildning och näringslivsutveckling.   Förbundet har även en egen förbundsjurist som arbetar med frågor som till exempel rör marktvister, exploateringar inom samebyar samt rådgivning för organisationens medlemmar.  Ett annat viktigt område s är att utveckla samiskt näringsliv, dels genom att bredda det samiska näringslivet och dels för att skapa utrymme för fler kvinnor och ungdomar.

Anna Skielta

 

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?