Foto: Anna Skielta
2016-04-07

Lästips 2016

Här kommer tips på litteratur om samer och i samiskrelaterade ämnen.

Renskötselrätt i nordisk belysning
Författare: Christina Allard
Utgiven av   Makadam, 2015
ISBN 9789170611865

Den samiska rätten till renbete och andra befogenheter kopplade till betesrätten vilar ytterst på historiska förhållanden: ett långvarigt bruk av mark och naturresurser som etablerat sig över tid. Trots att det rör sig om samma tradition bland samer i Norge, Sverige och Finland, är ländernas förståelse och reglering av renskötseln långt ifrån lika. Det finns en djupare förklaring till skillnaderna som går bortom olikheter i lagstiftning. Historiska förhållanden och traditioner, ofta relaterade till en väst- och en östnordisk rättstradition, förklarar olikheterna, särskilt med hänsyn till fastighetsrätten och den konstitutionella rätten. Vissa spårbundenheter inom dessa centrala rättsområden påverkar renskötselrättens uttryck inom rättsystemet. Dessa skillnader mellan länderna visar sig särskilt då tvister inför domstol uppstår om renskötselrättens existens på vissa marker eller vid naturresursexploateringar, såsom gruvdrift, då renskötande samer åberopar skydd för sin rättighet. Under senare år har uppmärksamheten ökat vad gäller samiska rättigheter. Bakgrunden är såväl ett internationellt fokus på grundläggande mänskliga rättigheter som ett antal nationella rättsfall om rätten till renbete där motparten ofta varit privata markägare eller gruvbolag.

Christina Allard argumenterar för att de allmänna linjerna i norsk fastighetsrätt har medverkat till att ge renskötselrätten ett starkare uttryck i Norge än vad som är fallet i både Sverige och Finland. «Renskötselrätt i nordisk belysning» är den första framställningen som ingående jämför norsk, svensk och finsk rätt i fråga om renskötselrätten, och förklarar hur skillnaderna mellan länderna vuxit fram. Boken riktar sig primärt till forskarsamhället även om den med fördel också kan användas i högre undervisning, främst rörande samiska studier, komparativ rätt och bredare kurser i rättsteori.


Sápmi i ord och bild : en antologi. 1
texter samlade av Kajsa Andersson
Utgiven av On Line, 2015
ISBN 9789186481025

Boken består av en samling studier skrivna av forskare, författare och andra initierade, varav flera med samiska rötter. Sedan urminnes tider har samer levt i ett område som sträcker sig över fyra länder: Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och norra Sveriges inland. Antologin innehåller rikt illustrerade artiklar som behandlar bland annat historia och politik, resenärer, fotografer, konst, språk och traditioner. Texterna, som tilldrar sig i hela Sápmi, dryftar allvarliga och aktuella frågor som rör ett folks rättigheter.Från kust til kyst/áhpegáttest áhpegáddáj – møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område

Redaktörer: Bjørg Evjen och Marit Myrvoll
Utgiven av Orkana akademisk 2015
ISBN: 9788281042704

Pitesamisk område utgjør et smalt og langstrakt geografisk felt øst-vest fra kysten ved Bottniska viken til kysten av Norskehavet. Tekstene i denne boka handler om interessante møter i tid og rom, historiske møter, men også språkmøter og identitet i dette landskapet. Boka gir mye ny og interessant kunnskap om pitesamiske forhold. Den pitesamiske befolkningen har opp gjennom tidene blitt kalt skogssamer, reindriftssamer, sjøsamer og markesamer, mange med sterk tilknytning til grensefjellene.
Forskerne som har bidratt i denne boka, samer som ikke-samer, kommer fra flere fagfelt innenfor samfunnsfagene og humaniora, fra Norge og Sverige. Kapitlene utfyller hverandre, og hver enkelt tekst er dypdykk i utvalgte temaer fra området. Til sammen gir dette et omfattende bilde av det pitesamiske området. Redaktører for bok er Bjørg Evjen og Marit Myrvoll. Tekster på norsk, svensk og samisk.


Urfödan : om självhushållets mat hos folk i Lappland
Författare: Lillian Ryd
Utgiven av Ord och visor förlag 2015
ISBN: 9789187949241

Lillian Ryd knyter samman Lapplands olika folk och hur de levt av och med naturen efter urgamla mönster. Boken bygger på närmare 30 års intervjuer med äldre samer och svenskar om självhushållets vardag och om hur de tänkt kring mat och ätande. Vi får fascinerande glimtar av en tillvaro med rötter i livet på tundran för tiotusentals år sedan.


Lexicon Lapponicum eller lapsk ordbok
av Erik Lindahl, Johan Öhrling
Utgiven av . Ord&visor Förlag 2015
ISBN: 9789187949425

En moderniserad nyutgåva av Lexicon Laponicum från 1780.Det 235 år gamla originalet, skrivet av kyrkoherdarna Erik Lindahl i Lycksele och Johan Öhrling i Jokkmokk, är en unik spegling av det språk som en gång talades av den ursprungliga Lappmarksbefolkningen.Men även idag kan lexikonet ha betydelse för den som vill lära sig mer om både samiska ord och dialektala uttryck som levt vidare i våra norrländska dialekter. Professor emeritus Olavi Korhonen, som hjälpt till att korrekturläsa lexikonet, välkomnar därför den moderna upplagan:Lexicon lapponicum är ett mäktigt tidsdokument över det intensiva arbetet att på 1700-talet skapa det första samiska skriftspråket, som initierades av Per Fjellström i Lycksele, fördes vidare av flera av hans medarbetar och fick en kodifiering i detta lexikon.


Sterke krefter – om blodstoppere, lesere og hjelpere
Författare: Ingjerd Tjelle
Utgiven av ČálliidLágádus 2015
ISBN: 978-82-8263-184-6

Sterke krefter er historien om den sterke hjelpertradisjonen i nord, en tradisjon som fremdeles lever. I boka møter du dem som hjelper, helbreder og healer. Felles for dem alle er at de har krefter – sterke krefter – som kan hjelpe andre mennesker.Du får fortellingene fra dem som har fått hjelp – en hjelp som ikke kan forklares av skolemedisinen. Her er fortellinger om hjelpere som Hammari, Unsgaard, Løvlund, Mirakel-Mikkel og mange flere. Boka byr på historiske bilder og kilder som hittil har vært lite kjent.


Tjugofem år med barnkonventionen : vad säger barnet - vad vet barnen om att vara urfolk och minoritet?
Av: av Majvor Eriksson
Utgiven av Háledit Consulting 2015
ISBN: 9789198220209

Tjugo samebarn har svarat, tolkat med egna ord och bildmaterial enkätfrågor om: (MR) Mänskliga Rättigheter och Barnkonventionen. Gåva till Sveriges barn och alla barn i världen.
Faktadel: FN:s konvention om barnets rättigheter. Lagen om nationella minoriteter, språk- skollagen, läroplan m.fl. besluts dokument med givna riktlinjer för barn och unga.
Målsättning: Att bredda och fördjupa kunskapen till vuxna, barn och unga om barnets rättigheter efter Tjugofem år med barnkonventionen. Barnens svar berättar till oss vuxna om konventionens syfte. Så vitt jag vet har aldrig samebarnens röster tidigare speglats till andra barn och vuxna på motsvarande sätt.
Deras svar förenar också grundläggande behov, betydelsen av sin kultur med språkets identitetsbevarande.
Barnens röster återger, påverkar och är förebild, visar på rättigheter och vikten av inflytande från den plats de bor på.
Framtidens vuxna är våra barn och unga. Medverkande barn 6 - 16 år. Deras tankar, mening och skrivna svar ska väcka nyfikenhet, locka och inspirera fantasin till fördjupat lärande till konkreta praktiska tillämpningar.
Uppmuntra och utveckla kunskaper hos vuxenvärlden bland annat till våra förvaltningskommuner när det rör de fem minoriteterna enligt - Nationella minoritetslagen. Följa värdegrundens skyldigheter i våra förskolor, grund- gymnasieskolor. Tillämpa och öka det förebyggande arbetet efter Tjugofem år!
Barnets rättigheter är vuxenvärldens ansvar från mänskliga rättigheter till vår människosyn ...


Käraste Herman : rasbiologen Herman Lundborgs gåta
Författare: Maja Hagerman
Utgiven av Norstedts
ISBN 9789113059471

Nominerad till Auguspriset 2015 i fackbokskategorin. Författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman har skrivit en skrämmande bok om den rasbiologiska forskningen på 1920- och 30-talet i Sverige. I Käraste Herman: rasbiologen Herman Lundborg gåta berättas historien om Lundborgs ambitioner att "rädda det svenska folket" och om hans kopplingar till Nazityskland och Hitler. Maja Hagerman har tidigare skrivit två uppmärksammade böcker; Försvunnen värld och Det rena landet.
Ledaren för världens första statliga rasbiologiska institut 1922-35, läkaren och professorn Herman Lundborg i Uppsala, talade hotfullt om rasblandningens degenererande effekter men fick i hemlighet barn med en kvinna av "fel typ" i Lappland.

I den första boken om hans liv berättas om forskningsgåtorna han trodde sig lösa, om forskarvännerna i Nazityskland som var inflytelserika rasexperter, och om personer han mötte vid sina undersökningar, inte minst kvinnor, som skakade om hans tillvaro i grunden. I tusentals brev till Lundborg kan vi följa honom, från det att han juni år 1913 ger sig av norrut på den första av många resor till Lappmarken. Han vill göra nytta för Sverige med den nya vetenskapen, rasbiologin: mäta, fotografera, samla och jämföra utseenden. Klassificera alla han möter i högre och lägre ras. En av dem är Maria, som får följa med till Uppsala, bo på hans kontor och jobba där som städerska. När hon föder hans barn uppges att fadern är okänd. Pojken lämnas bort, men Maria lyckas faktiskt ändå få tillbaka sitt barn.

Lundborg hyllar Hitler, vill se ett Sverige med nästa bara nordiskt germanska blonda och blåögda människor i. Han utvecklar metoder för rasundersökning som senare kommer att användas inom SS. Han var mannen som åtog sig ett storslaget uppdrag: att "rädda det svenska folket"

 

Sammanställning av litteratur: Anna Skielta

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?