Från Gaaltijes utställning Vad ska bort? Främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism? Foto : Anna Skielta
2017-03-28

Vardagsrasism mot samer

Genom filmen Sameblod har rasismen mot samer under 30-talet blivit mer känd  men både innan och långt efter det får samer utstå diskriminering och rasism.  Det har gjorts flertalet undersökningar och kartläggningar av nutida diskriminering av samer. 

2008 utkom Diskrimineringsombudsmannen med en rapporten Diskriminering av samer– samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv. I den konstateras att  "det är påtagligt att samers upplevelse av diskriminering förekommer inom samtliga samhällsområden såsom utbildning, myndighetsutövning, arbetsliv, tjänstesektor och media."

"Lappdjävel" är vanligt förkommande och ofta är de samiska barnen som ta del av hatet mot samer. I DO:s rapport uppmärksammas att trakasserier av samiska barn kopplat till den etniska tillhörigheten är en del av deras vardag. Detta kommer till uttryck genom glåpord som ”lappjävel” och andra nedlåtande tillmälen. Under hösten 2015 uppmärksammas att en pojke på en mellanstadieskola blivit retad och kallad för lappjävel efter att ett program om renstölder sänts på TV. Pojkens mamma säger i en intervju med Sameradion
– Jag har upplevt det här själv och det har också mina barndomsvänner. Även om jag önskat att det inte ska ske så har jag varit förberedd på att den dagen kan komma när även mina barn tvingas utstå samma sak, säger barnets mamma.

Lotta Omma disputerade 2013 med avhandlingen Ung same i Sverige Livsvillkor, självvärdering och hälsa. Hon konstaterar att hälften av ungdomarna uppgav att de blivit illa behandlade av lärare eller andra på grund av sin samiska härkomst. De som hade erfarenhet av dålig behandling av lärare upplevde sig oftare ledsna eller nedstämda, oftare oroliga och de var mindre ofta lugna och avslappnade jämfört med samer utan denna erfarenhet.

I slutet av 2015 bjöd Kultur- och demokratiministern tillsammans med Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson in till ett dialogmöte om hatet mot samer inom ramen av regeringens satsning "Samling mot rasism" . Syftet var att diskutera hur rasismen mot samer ter sig idag.
- Förr blev samer avklädda och mätta. Det fanns de som ansåg att samer var ett lägre stående folk. Dessa fördomar sitter i än idag och rasismen har ökat, den visar sig både mot nyanlända och mot samer, sa Håkan Jonsson.

Jörgen Jonsson från Svenska Samernas Riksförbund menade att sociala medier gör att rasismen mot samer eskalerar. Där kan man skriva anonymt, det kan handla om glåpord och hot och ofta är det barn som drabbas.  Annars är det renen som många gånger får klä skott för hatet.
 

I regeringens "Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott" framförs att det även finns en strukturell rasism I Sverige. Något som även belyses I DO:s rapport 2008.
"Samers möjlighet att påverka sina egna livsvillkor är  begränsad och diskriminering innebär att samer inte bemöts som individer  utan kategoriseras utifrån negativa föreställningar om samer som grupp."


Idag den 28/3 lanserar Sameradion & SVT Sápmi en tre dagar lång satsning på att belysa vardagsrasism mot samer.
- Vardagsrasism är något som de allra flesta, för att inte säga alla, samer utsatts och utsätts för nästan dagligen. Eftersom det är så normaliserat utifrån ett majoritetsperspektiv förminskas vardagsrasismen till att den enskilda individen ”överreagerar” eller betraktas som ”överkänslig”, säger Katarina Hällgren, planeringsredaktör på Sameradion & SVT Sápmi och projektledare för satsningen att belysa vardagsrasism.

Följ hashtaggen #vardagsrasismmotmigsomsame #árgarasismamuvuostásápmelažžan #aarkerasismamovvööstesaemine

Anna Skielta

Relaterat

Den mest omfattande enkätstudien om samers upplevelser av diskriminering genomfördes för 20 år sedan, framkommer det att var tredje same blivit kallad "lappdjävel" det senaste året (1997-98).

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?