2020-06-09

Ett steg närmare en samisk sanningskommission

Nu kan arbetet med förbereda och förankra en kommande sanningskommission i det samiska samhället börja. Sametinget har fått medel från regeringen för att påbörja processen.

- Sametinget är väldigt glada för det här beslutet, det är en mycket viktig beredningsprocess för det samiska folket, säger Matti Berg som är sammankallande för styrelsens arbetsgrupp för samisk sanningskommission.

Sametinget har tidigare begärt att en sanningskommission ska inrättas, något som regeringen välkomnat. Nu får Sametinget 1,2 miljoner kronor för att genomföra en inledande förankringsprocess. Förankring hos det samiska folket är avgörande för att ge goda förutsättningar för den kommande sanningskommissionens arbete.

- Samer har utsatts för rasism genom historien, och utsätts än idag. Man vittnar även om en stor okunskap bland majoritetsbefolkningen om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur och historia och rättigheter som urfolk. Sverige ska vara ett land fritt från rasism och det krävs insatser för att vi ska nå dit, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Det samiska folket ska genom sina berättelser om statens övergrepp bestämma om vilka teman och angelägna frågor som kommissionen ska ta upp i sitt arbete och då kan samerna själva förbereda kommissionens arbete så långt det är möjligt. Liknande förberedande processer har också genomförts i Norge och Finland inför de sannings- och försoningskommissioner som påbörjats där.
- Det är ett oerhört viktigt arbete att klarlägga svenska statens övergrepp mot det samiska folket, säger Matti Berg.

Genom att höra vilka frågor och teman som är viktiga, hur kommissionens sammansättning bör se ut och vilka andra angelägna frågor som sanningskommissionen bör ta upp i sitt arbete, hoppas Sametinget få ett gott underlag inför det fortsatta arbetet.

 

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?