Foto: Carl-Johan Utsi
2020-08-31

Klimatförändringarna oroar renskötare

Klimatförändringarna påverkar rennäringen i allra högsta grad. Plötsliga väderväxlingar och oförutsägbart klimat gör det svårt för renskötarna att planera långsiktigt för att renen ska ha det så bra som möjligt.
–Det är klart att det finns en oro för framtiden, att vara renskötare handlar om så mycket mer än att bara förlora jobbet. Det är hela ens liv och vem man är som person, säger Sanna Vannar, ordförande i ungdomsorganisationen Sáminuorra.

Sanna Vannar är uppvuxen i en renskötarfamilj och idag kombinerar hon renskötseln med sitt uppdrag som ordförande i Sáminuorra. Nu är hon 24 år och säger att hon ser vissa skillnader i klimatet jämfört när hon var barn.
– På våren kan det börja snöa mitt i alltihop när det egentligen ska bli varmare. Det är vårar som aldrig kommer och snö som aldrig smälter. I år var vissa sjöar isbelagda in i augusti, det minns jag inte från när jag var liten.

Sanna konstaterar att många tror att klimatförändringar bara handlar om att klimatet ska bli varmare när det istället handlar om extrema väderväxlingar, som kommer att bli allt vanligare.

Tidigare, säger hon, visste man att det skulle komma skare på våren, vilket underlättar flytten av renarna från vinterbeteslandet till sommarbeteslandet.
– De äldre brukar säga att det blir hård skare efter andra skarnatten, men det stämmer inte alltid längre. Det går inte ens att planera en vårflytt på samma sätt som tidigare.

Att den traditionella kunskapen inte alltid går att använda på dagens situation tycker hon är tråkigt.
– När de äldre berättar något som inte visar sig stämma så blir det som att vi yngre ifrågasätter deras kunskap. Systemet blir ur balans. Man vill fråga de äldre, men vissa saker är så nya så att de inte heller vet hur det är. Men det är fortfarande viktigt att fråga de äldre, även om det inte alltid stämmer.

Att det plötsligt kan börja regna mitt i vintern och låsa renens bete genom att det bildas en isskorpa gör att renskötarna kan tvingas flytta sina renar mer än vad som tidigare varit nödvändigt.

Alla dessa förändringar i klimatet innebär att renen för svårare att hitta mat och renskötarna kämpar med merarbete.
– Man måste hela tiden vara alerta och se vad som händer och det är svårt att planera framåt. Det finns oftast inte en ledig dag under vinterperioden, istället behöver man bevaka renarna från det ljusnar till det mörknar.

Dessutom innebär det stödutfodring av renarna och mer skoterkörning än tidigare. Det i sin tur innebär mer klimatpåverkan.
– Det är en omöjlig ekvation för oss. Vi vill helst inte köra en massa skoter, vi vill ju att renarna ska beta. Men när det inte är möjligt blir det så.

Sanna säger att renen är ett fantastiskt djur som kan anpassa sig, men hon undrar hur mycket mer den klarar av.
– Det är så mycket kunskap som sitter i renen och den kommer alltid att gå först. Renskötseln måste kunna förändras när resten av samhället gör det, men självklart måste de gamla kunskaperna och tankesätten finnas kvar. Vi måste värna om djur och natur och fortsätta ha den samklangen.

Att i framtiden hägna in renar större delen av året ser inte Sanna som ett alternativ.
– Det finns så många problem med det. Renen är van att vandra och byta betesmarker. Det är inte bra för den att stå och tugga foder utan kräver varierad kost och beta olika saker för olika årstider. Och det sprids många sjukdomar när renen hägnas in. En inhägnad renskötsel är ingenting som jag vill hålla på med.

Sanna säger att exploateringarna som ständigt pågår på renbetesmarkerna påverkar renskötseln.
– Man vill bygga exempelvis vindkraftsparker för att producera grön el. Samtidigt tar man betesmarker i anspråk för renen så vi måste använda skotrar i större utsträckning. Det är inte så många som tänker på att exploateringar och klimatförändringar hänger ihop.

Det var en av saker som Sáminuorra informerade Greta Thunberg och miljörörelsen Fridays For Future om, när de bjöd in dem till Jokkmokks marknad tidigare i år. Under närmare en vecka utbytte de erfarenheter och fick dessutom stor medial uppmärksamhet från journalister över hela världen.
– Vi håller kontakten och framförallt rådfrågar vi varandra om saker vi funderar över och även om hur vi kan stötta varandra i klimatkampen.

Visst finns det en oro för framtiden hos Sanna och även hos andra unga renskötare. Men hon säger att det samtidigt finns en otrolig förmåga att lyckas ha framtidstro.
– Man vet alla motgångar, men fortsätter att kämpa ändå. Det måste man, har man inte en framtidstro kan man lika gärna ge upp redan nu.

När det gäller klimatfrågan anser Sanna att det är upp till varje individs ansvar att förändra och minska utsläppen.
– Sedan är det givetvis upp till makthavare att sätta ramar och regler för vad vi ska förhålla oss till.

KATARINA HÄLLGREN

Fakta

Namn: Sanna Vannar.
Ålder: 24 år.
Bor: I Jokkmokk.
 
Jobbar med: Ordförande i Sáminuorra sedan maj 2018. Kombinerar det med renskötseljobb. 
 
Brinner för: Renen och renskötselns framtid och överlevnad.
 

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?