Juhán Niila Stålka Foto: Carl Johan Utsi
2020-12-09

En vecka på instagram kontot @mittsapmi

Under en vecka, hösten 2020 höll Juhán Niila Stålka i stafettpinnen och gav andra en inblick i sin vardag. Enligt honom påverkar kontot demokratin genom att bidra till ökad kunskap om samer. ”Det är en kunskapsförmedlare”, konstaterar han.

@mittsapmi startades av Samiskt informationscentrum och kontot har en öppen ingång, där de som deltar kan välja att berätta väldigt fritt om sina liv och sin vardag. Juhán har tidigare kunskaper om demokratin genom sitt engagemang i Sáminuorra, men på kontot deltog han som privatperson.
- Om man tittar på @mittsapmi ur ett demokratiperspektiv så är det en viktig kunskapshöjare.  Vi är urfolk. Det är inte alla som gillar begreppet minoritet, men vi är inte i majoritet och det gör att vi lätt blir överkörda i politiken. Vårt viktigaste verktyg för att få majoritetssamhället att förstå våra problem är att berätta om dem och att öka kunskapen hos det svenska folket. Det är @mittsapmi ett superbra exempel på, säger han.

Utifrån ditt deltagande, har du egna exempel på hur kanalen kan bidra till demokratin?
Då jag skrev att man skulle anmäla sig till sameröstlängden, så var det personer som skrev och frågade om de kunde vara med, så uppenbarligen har fler anmält sig till röstlängden på grund av det och även om det bara är en person så är det roligt! Man måste ta samhällsansvar och påverka demokratin, använda sin röst och verka för förändring.

Har du egna exempel på hur kanalen kan verka kunskapshöjande som du beskriver det?
@mittsapmi fyller en funktion när det gäller fördomarna kring samer, som är stora. I kanalen slängs man rakt in i livet hos personer, med allt vad det innebär. Genom livet har jag stött på fördomar om att alla samer bor i kåtor, eller att vi inte har internet. Att personer med dessa uppfattningar ska styra mitt liv är en ekvation som för mig inte går ihop. Jag tror samtidigt att de som söker sig till kanalen @mittsapmi har viss kunskap och en värdegrund där de bryr sig om urfolk och minoritetsfolk.

Juhán menar att delaktigheten på @mittsapmi är bra för demokratin, men han tar den inte för given.
- Jag fick en ganska stor delaktighet på kontot. Det var många som tittade på kanalen då jag var där, men jag frågade också efter folks gensvar vilket gjorde att fler skrev. Andra veckor är det väldigt dött på kanalen. Det beror på vem som skriver. Kanalen är vad man gör den till!

Vad tror du att den öppna ingången på kontot @mittsapmi kan ha för poäng för demokratin?
Det är viktigt, men allt är ju politik egentligen! Hela våra liv styrs ju från bland andra Sametinget, kommunfullmäktige, landsting, Riksdag, EU och så vidare. Det är viktigt att ha en förståelse för det. Kanalen är viktig för att den kan ge ökad förståelse, insyn och öka kunskapen, men det är långt ifrån att det ska räcka för förändring, konstaterar Juhán.

YLVA HOLMBERG

 

 

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?