Foto: Patric Trädgård
2020-12-14

Allas lika värde och rätt

Matilda Månsson är folkrättsjurist på Sametinget. Hon menar att Sametinget har en viktig roll som kunskapsförmedlare till unga samer, till exempel när det gäller urfolksrätt. ”För att kunna ta tillvara sina rättigheter, måste man känna till dem”, säger hon

Som folkrättsjurist för Sametinget arbetar Matilda med olika områden, bland annat med klimatfrågor. Ett arbete som handlar om hur urfolks kunskap tas tillvara och som utgår från FN:s klimatkonvention och genomförandet av Parisavtalet.

Dessutom arbetar hon med FN:s konvention om biologisk mångfald.
- I FN:s konvention om biologisk mångfald finns det ett par artiklar som handlar om urfolks deltagande, traditionella kunskap och sedvanebruk, när det gäller bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, säger hon.

Mänskliga rättigheter ingår även i Matildas arbetsområde, där fokus i mångt och mycket ligger på urfolksrätten. De mänskliga rättigheterna gäller för samer precis som för alla andra människor. Som ett urfolk har det samiska folket även särskilda kollektiva rättigheter som fastslås i internationella instrument och som Sverige måste respektera och skydda.
- Vi bevakar vad som händer inom FN, till exempel via FN:s människorättsråd, FN-mekanismerna för urfolksfrågor och FN:s urfolksdeklaration. Vi följer Europarådets arbete med minoriteter och minoritetsspråk, förklarar Matilda.

Matilda menar att det är viktigt att veta att det finns samiska rättigheter sedan länge. Urfolks rättigheter är  i grunden mänskliga rättigheter. Trots att många instrument på urfolksområdet är nya, så är inte urfolks rättigheter något nytt och Sverige har  ett viktigt ansvar i dessa frågor.
- Som ung person är det viktigt att känna att man kan bestämma över sin framtid och att Sverige har skyldighet att vidta positiva och aktiva åtgärder för att skydda och säkerställa att det samiska folket kan bibehålla och utveckla sitt eget kultur- och samhällsliv.

- Du ska inte bara kunna prata samiska, uttrycka din samiska identitet, ha ett samiskt traditionellt yrke utan att även känna dig fri att göra det utan att det får negativa följder eller begränsar dina möjligheter att ta vara en del av det samiska och/eller det svenska samhället. Du ska ha möjlighet att välja den sysselsättning som du vill och arbeta med traditionella samiska näringar. Det är en rättighet att bevara/uttrycka din samiska identitet, utan att mötas av fördomar eller diskriminering, konstaterar Matilda.

- Det finns konventioner som kan vara bra att känna till som till exempel FN:s urfolksdeklaration och ILO 169, men mycket beror  mycket på vad du som ung same tycker är viktigt, menar Matilda.

- Det finns internationella instrument om kulturarvsfrågor, om naturen, eller om klimatet som engagerar många unga , säger hon.

Matilda menar också att Sametinget har en viktig roll när det gäller att engagera unga människor.
- Sametinget måste bli bättre på att involvera ungdomar i arbetet. Vi har till exempel haft med ungdomsrepresentanter i Samtingets delegationer vid internationella möten, vilket jag tycker är viktigt! Sametinget har  en viktig funktion som kunskapsförmedlare och informatör. För att kunna ta tillvara sina rättigheter måste man  känna till dem, förklarar hon.

Om man är ung same och vill lära sig mer om de här frågorna, hur kan man göra då?
Sametingets ungdomsråd och Sáminuorra brukar till exempel delta i internationella sammanhang. Det finns  särskilda mekanismer i FN för urfolk och de har alla hemsidor där man kan läsa mer om deras arbete och det finns bra info på Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter. Sametingets internationella strategi är  bra och ger en överblick kring området, men  kring hur Sametinget jobbar med de här frågorna. Unga människor är välkomna att kontakta mig och Sametinget i olika frågor, säger Matilda.

YLVA HOLMBERG

Matilda förklarar kopplingen mellan urfolksrätt och demokrati:

"Om majoritetssamhället tar hänsyn till mindre grupper, så visar det på att demokratin fungerar. Om alla grupper känner sig representerade och om grupper och individer har möjlighet att delta i samhällslivet och det sociala livet, så stärker det demokratin. Kopplingen mellan urfolks rättigheter och demokrati handlar om deltagandefrågan, att säkerställa att man inte bara kan vara med - utan  att man har inflytande över och kan forma sin egen situation och att man kan fatta beslut över det som påverkar ens liv. I FN finns det ett pågående arbete med att stärka urfolks delaktighet i beslutsprocesser på internationell och nationell nivå."

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?