2021-11-29

Demokratisk utmaning att få unga att delta i samrådsgrupp i Sorsele

- Vi vill gärna ha unga representanter till gruppen säger Åsa Skum som arbetar som samisk samordnare i Sorsele kommun.  Ett arbete som i mångt och mycket styrs av en kommunal samrådsgrupp som beslutar om riktlinjer och budget och som består av en bred representation bl.a. från samebyar, en sameförening och från kommunen. Tyvärr har det varit en utmaning att få unga att vilja delta i gruppen - trots att det skulle ge en konkret möjlighet till deltagande.

- Där har vi inte lyckats och vi har inte någon lösning kring hur vi ska få unga samer att delta. De vill inte sitta med, men vi vill gärna ha representanter med i gruppen, säger Åsa.

Genom sitt arbete möter Åsa samtidigt flera unga samer i andra sammanhang och försöker aktivt att nå dem - men det skulle vara viktigt för det demokratiska samtalet att de även syns i samrådsgruppen.
-Nu har vi inte deras åsikter på pränt, menar Åsa.

Det krävs samtidigt ödmjukhet, förståelse och kunskap om sammanhanget för att nå ut på ett klokt sätt till målgruppen, förklarar Åsa. Hon har funderat en hel del på hur hon ska nå ut, utan att peka ut någon och menar att det är extra viktigt att tänka på i ett samiskt sammanhang, utifrån historien.
- Är jag inte säker på om jag är same, så kanske jag inte går dit. Du vet ju den samiska historien, den är inte så himla självklar. Det är inte lika enkelt som i svenska samråd att nå ut, säger Åsa.

Åsa arbetar även som projektmedarbetare i den samiska kulturbussen Julla Májja som kör runt i Västerbottens inland med samisk kultur och kreativa bibliotekslösningar. Hon tror att det kan vara en värdefull väg för att nå ut till unga samer och kanske finns en av nycklarna till att nå unga i liknande, mer alternativa lösningar.
- Nu har det dykt upp ett bra tillfälle med Julla Májja och det tänker jag utnyttja som samisk samordnare. Jag hoppas att andra också gör det! Säger Åsa.

Därtill lyfter hon fram att det är viktigt att försöka nå unga samer på deras arenor, i stället för att försöka få ungdomar till att komma till mer traditionella kommunala miljöer.
- Vi möts inte här i en fyrkantig sal i kommunhuset utan vi åker ut där det passar samer, där de bor. Det är lite därför jag söker upp ungdomar själv, för de vill inte komma hit på ett möte i de här stela byggnaderna. Man får anpassa sig efter de unga samernas mötesplatser. Vi är halvvägs där, men jag vill inte säga att jag har lyckats nå dem riktigt ännu, säger hon.

Utöver att försöka nå ungdomarna i deras miljöer så är det viktigt att tänka på vilka aktiviteter man genomför, för att nå unga människor. Genom att försöka nå unga på deras naturliga arenor och genom bekanta aktiviteter kan man få till samtal och möten som bidrar till att fånga upp ungas röster och kanske kan det bidra till att unga även i framtiden kan intressera sig för att gå med i samrådsgruppen.
- Vi har nog lite av tanken att kanske vi åker till Borgafjäll, äter pizza, visar en film och då når vi ju dem som är 14-25 år, konstaterar Åsa.

YLVA HOLMBERG

Att jobba som samisk samordnare i Sorsele kommun

Egentligen skulle jag vilja jobba bort min tjänst. Jag skulle vilja att varje enhet gör det här själv och att det ska vara en naturlig del av kommunens enheter, förklarar Åsa.


Den samiska samordnaren arbetar bl.a. med att säkerställa rätten till samiska i äldreomsorgen och förskolan, samt att säkerställa språktillgången i andra delar av den kommunala verksamheten. Det handlar t.ex. om rätten till samiska tolkar i socialtjänsten och möjlighet att prata samiska i växeln.
 

Samordnaren utbildar även om samiska förhållanden internt i kommunen och ser över att offentliga skyltar finns översatta till umesamiska. 

I Sorsele kommun fördelas 75 procent till tjänsten för den samiska samordnaren och därtill köper man in 25 procent språkstöd i förskolan
 

Utmaningarna i uppdraget ligger främst i att utbilda och att skapa förståelse tjänsten, anser Åsa Skum som är samisk samordnare i Sorsele kommun. Hon anser att den samiska närvaron ibland glöms bort och i sådana situationer blir det extra viktigt att Åsa finns där med sin kunskap och roll berättar hon.

 

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?